Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Način održavanja nastave
 

Nastava će se održavati prema programu ITC-a i to za STUPANJ I (LEVEL I) izobrazbe termografista:

 

Stupanj I (Level I):

 • tijekom 1 tjedna
 • od ponedjeljka do petka
 • od 14:00 - 21:00 sati
 • ukupno trajanje 40 nastavnih sati

Predavanja će se održati u obliku:

 • PowerPoint prezentacije
 • Rad na računalu
 • Vježbe s IC kamerom
Napomena: Nastava će se održati za grupe od maksimalno 15 osoba, a optimalna je grupa sa 10 polaznika.
Provjera znanja: Na početku drugog i trećeg dana nastave održati će se provjera znanja iz dotad obrađenog područja.

 

Ispit: 

 • Ispit će se održati posljednji dan izobrazbe u obliku pismene provjere znanja
 • Uvjet za polaganje ispita je 75% bodova
 • Ukoliko se ne zadovolji uvjet, omogućuje se ponovni izlazak na ispit minimalno 30 dana nakon datuma 1. izlaska, bez dodatnog plaćanja.
 • Ukoliko se ne zadovolji uvjet za polaganje ispita niti nakon drugog izlaska potrebno je ponovo pohađanje predavana i vježbi
Napomena:

Za osobe koje su pohađale i zadovoljile na provjeri znanja programa izobrazbe za termografiste prvog stupnja (LEVEL I) izdaje se certifikat o uspješno završenom programu osposobljavanja


Osobe koje posjeduju hrvatski certifikat I Stupnja MOGU PRISTUPITI polaganju ispita za dobivanje međunarodnog certifikata ITC LEVEL I

Informacije o cijeni tečaj mogu se dobiti kod tajnika programa izobrazbe Bojana Milovanovića
 
Za prijavu je potrebno ispuniti:

 OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA PROGRAMU IZOBRAZBE TERMOGRAFISTA - LEVEL I

 
Uz napomenu da osoba koja se prijavljuje MORA zaokružiti opciju da želi samo polagati ispit za ITC LEVEL I.
Uvjeti za polaganje ispita su jednaki kao i za osobe koje ne posjeduju hrvatski certifikat.
 
Kao dokaz o završenom školovanju Stupnja I  i za pristup ispitu potrebno je priložiti službenu Potvrda FSB-Ctt-a o osposobljenosti za ispitivanje infracrvenom termografijom.
 
NAPOMENA: Osobe koje posjeduju hrvatski certifikat I Stupnja nisu obavezne pohađati predavanja i vježbe, no ukoliko se utvrdi da su predavanja i vježbe potrebne, one će se održati u dogovoru s nastavnim osobljem.
 

ITC - Osnove termografije (naglasak na zgradarstvo)

Tečaj osnove termografije (naglasak na zgradarstvo) je dvodnevni tečaj koji ponajprije služi za upoznavanje s termografijom i mogućnostima njezine primjene.
Namijenjen je osobama koje posjeduju IC kamere bazičnih mogućnosti i žele steći osnovna znanja o korištenju takvih kamera.
Završetkom ovog tečaja ne polaže se ispit, već se dobiva diploma o pohađanju.
Informacije o cijeni tečaj mogu se dobiti kod tajnika programa izobrazbe Bojana Milovanovića
 
Za prijavu je potrebno ispuniti:

 OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA PROGRAMU IZOBRAZBE ZA BAZIČNU PRIMJENU TERMOGRAFIJE