Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dan 1.

Upravljanje projektima – opća znanja

Uloga voditelja projekta i djelatnosti upravljanja projektima u odnosu na Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Osnovna znanja i kompetencije upravljanja projektom prema IPMA Competence Baseline standardu.

Tehničke kompetencije: Formiranje i rad u timu, Opseg projekta, Upravljanje vremenom, troškovima i kvalitetom u projektu, Interesni sudionici u projektu, Tehnika mrežnog planiranja, Razvijena strukture rada (WBS), Povezivanje vremena i troškova u planu, Metoda kritičnog puta, Metode histograma i S-krivulje, Metoda ostvarene vrijednosti (engl. Earned value).

Biheviorističke kompetencije: Rukovođenje, Motivatori, Samo-kontrola, Efikasnost i efektivnost, Konzultiranje i pregovaranje, Pouzdanost, Prepoznavanje vrijednosti, Etika.

Kontekstualne kompetencije: Strategija i projekti, Upravljanje projektima, programima i portfeljima, Financije, Poslovni slučaj i sponzor projekta, Razvoj osoblja.

Opis certifikacijskog postupka za IPMA 4-L-C sustav ovjere: A, B, C i D razine.