Opcije pristupačnosti Pristupačnost
NASUTE I POTPORNE GRAĐEVINE
Česta pitanja
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Obavijesti
NASUTE I POTPORNE GRAĐEVINE
Šifra: 206306
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Meho-Saša Kovačević
doc. dr. sc. Lovorka Librić
Izvođači: Stjepan Matić , mag. ing. aedif. - Vježbe u praktikumu

Stjepan Matić , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe

Stjepan Matić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 8
Auditorne vježbe 10
Vježbe u praktikumu 12
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Geotehnika
Termini konzultacija: