Obavijesti
Prijava diplomskog ispitana diplomskom sveučilišnom studiju

Prijava diplomskog ispita je isključivo na dan naveden u kalenadru rokova od 9 do 14 sati.

 

Na prijavu diplomskog ispita potrebno je donijeti:

  • OBRAZAC 3,

  • indeks

  • uplatnicu u iznosu od 400,00 kn za troškove promocije*

  • studenti koji su prediplomski studij završili na nekom drugom VU ako žele kapu u trajno vlasništvo troškove promocije plaćaju u iznosu od 500,00 kn

*Uplatu izvršiti na  IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta.

 

Studenti su  dužni do obrane diplomskog rada u studentsku referadu dostaviti primjerak diplomskog rada u PDF-u.

Radove slati na e-mail: tpeternel@grad.hr

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o diplomskom ispitu možete se obratiti na e-mail: tpeternel@grad.hr


Raspored rokova za diplomski ispit u akademskoj godini 2018./2019. i 2019./2020.
PRIJAVA DIPLOMSKOG ISPITA DIPLOMSKI ISPIT PROMOCIJA
11. rujna 2019. 19. i 20. rujna 2019. 14. listopada 2019.
13. studenog 2019. 21. i 22. studenog 2019. 24. veljače 2020.
12. veljače 2020. 20. i 21. veljače 2020.
24. lipnja 2020. 2. i 3. srpnja 2020. 6. srpnja 2020.
16. rujna 2020. 24. i 25. rujna 2020. obavijest naknadno

Svečane promocije održavaju se u Velikoj predavaonici AGG fakulteta u 14 sati.


Nastavnicima – mentorima na diplomskom ispitu

Temu diplomskog rada sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Tomislavu Peternelu u studentsku referadu, na e-mail: tpeternel@grad.hr.


DOKUMENTI - DIPLOMSKI RAD