Obavijesti
Godišnji raspored studenata za...
Autor: Tomislav Peternel

RASPORED PO SMJEROVIMA

IZMJENE DIJELA RASPOREDA

Napomena: Studenti, koji su upisali diplomski ispit moraju se po objavljivanju Godišnjeg rasporeda pristupnika za diplomski ispit javiti mentorima do 31. ožujka 2017. godine.

Prijava diplomskog ispita

Prijava diplomskog ispita je isključivo na dan naveden u kalenadru rokova od 9 do 14 sati.

 

Na prijavu diplomskog ispita potrebno je donijeti:

  • OBRAZAC 3,

  • indeks

  • uplatnicu u iznosu od 400,00 kn za troškove promocije*

  • studenti koji su prediplomski studij završili na nekom drugom VU ako žele kapu u trajno vlasništvo troškove promocije plaćaju u iznosu od 500,00 kn

*Uplatu izvršiti na  IBAN Fakulteta HR022360000 1101219412. Poziv na broj: JMBAG studenta.

 

Studenti su  dužni do obrane diplomskog rada u studentsku referadu dostaviti primjerak diplomskog rada u PDF-u.

Radove slati na e-mail: tpeternel@grad.hr

Za detaljnije informacije molimo pročitajte Pravilnik o završnom ispitu i diplomskom radu.

Za sve informacije o diplomskom ispitu možete se obratiti na e-mail: tpeternel@grad.hr


Raspored rokova za diplomski ispit na diplomskom sveučilišnom studiju u ak. godini 2017./2018.

PRIJAVA
DIPLOMSKOG ISPITA

DIPLOMSKI ISPIT

PROMOCIJE

15. 11. 2017. od 9 do 14 h

23. i 24. 11. 2017

27. 11. 2017

14. 02. 2018. od 9 do 14 h

22. i 23. 02. 2018

26. 02. 2018

27. 06. 2018 od 9 do 14 h

05. i 06. 07. 2018

09. 07. 2018

12. 09. 2018 od 9 do 14 h

20. i 21. 09. 2018

 


Nastavnicima – mentorima na diplomskom ispitu

Temu diplomskog rada sastavlja mentor (OBRAZAC 2). 1 primjerak OBRASCA 2 daje studentu, a drugi u elektronskom obliku šalje Tomislavu Peternelu u studentsku referadu, na e-mail: tpeternel@grad.hr.


DOKUMENTI - DIPLOMSKI RAD