Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O studiju

 

Akademski stupanj doktora znanosti iz polja građevinarstva stječe se na Građevinskom fakultetu još od njegovog osnutka 1919. godine u sklopu Visoke tehničke škole, kasnije Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Prvi doktorat iz građevinarstva obranjen je 1922. Desetljećima nakon osnutka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu bio je jedina institucija u Hrvatskoj koja je završavala postupke stjecanja doktorata iz znanstvenog polja građevinarstva. 

Fakultet je akademske godine 1963./1964. počeo s izvođenjem poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti. Poslijediplomski je studij od svog osnutka doživio više izmjena programa. Fakultet je akademske godine 1995./1996. počeo s izvođenjem reformiranog poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje akademskih stupnjeva magistra i doktora znanosti.

Zadnjom reformom 2003.-2006. godine ukinut je akademski stupanj magistra znanosti, a poslijediplomska se nastava odvija kao sveučilišni znanstveni (doktorski) studij te kao sveučilišni specijalistički studij.

Fakultet je akademske godine 2005./2006. dobio (privremenu) dopusnicu Senata Sveučilišta u Zagrebu, a zatim 10.07.2007. dopusnicu Ministra znanosti, obrazovanja i športa za izvođenje poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija ustrojenog po načelima Bolonjske deklaracije. Studij se izvodi u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenim poljima građevinarstvo i temeljne tehničke znanosti po usmjerenjima: geotehnika, hidrotehnika, inženjerske konstrukcije, materijali u građevinarstvu, mehanika konstrukcija, organizacija građenja te prometnice. 

Postupak reakreditacije provela je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) 2016. godine i dodijelila doktorskom studiju Građevinarstvo oznaku i certifikat visoke razine kvalitete.

Opće informacije

Naziv programa: Građevinarstvo
Nositelj i izvoditelj programa: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Znanstveno područje: Tehničke znanosti
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: doktor tehničkih znanosti
Najveći predviđeni broj upisanih doktoranada: 30 (godišnje)

Kontakt

Dolores Validžić
Tel : +385 (0) 1 4690 805, e – mail: znanost@grad.hr
Rad sa strankama od 12.00-14.00 sati (soba 114, 1. kat, Kranjčevićeva 2)


Dokumenti