Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Doktorski studij - opće informacije
  • Naziv programa: Građevinarstvo
  • Nositelj i izvoditelj programa: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Znanstveno područje: Tehničke znanosti.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija je doktor tehničkih znanosti.

Studij obuhvaća više istraživačkih područja iz polja Građevinarstva i Temeljnih tehničkih znanosti (geotehnika, hidrotehnika, inženjerske konstrukcije, materijali u građevinarstvu, mehanika  konstrukcija, organizacija građenja i prometnice).

  • Najveći predviđeni broj upisanih doktoranada:     30   (godišnje)
  • Studenti mogu upisati studij u trajanju od 3 godine (studij u punom radnom vremenu) ili studij s produženim trajanjem istraživačkog rada, u trajanju od 4 godine (studij s dijelom radnog vremena)

Dokumenti doktorskog studija