Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastava

Nastava podrazumijeva upis barem četiri kolegija po 6 ECTS bodova, po dogovoru i izboru doktoranda i mentora/studijskog savjetnika. U dogovoru s mentorom doktorandi mogu birati i kolegije sa srodnih programa na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno na drugim sveučilištima.

Razvijanje i stjecanje generičkih vještina ostvaruje se kroz obvezni kolegij ''Metodologija znanstvenog istraživanja'' (6 ECTS) koji uključuje predavanja i primjerene radionice.

Svaki pojedini predmet nosi po 6 ECTS bodova.

 

Popis kolegija i nositelja na doktorskom studiju Građevinarstvo za akademsku godinu 2023./2024.
 

OBVEZNI KOLEGIJ

Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Anita Cerić
Metodologija znanstvenog istraživanja

 

IZBORNI KOLEGIJI

ZAVOD ZA GEOTEHNIKU
Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Meho Saša Kovačević, Lovorka Librić
Stijensko inženjerstvo
Danijela Jurić Kaćunić
Nerazorna ispitivanja u geotehnici
Meho Saša Kovačević, Lovorka Librić
Mehaničko ponašanje tla
Meho Saša Kovačević
Interakcija tla i konstrukcije
Danijela Jurić Kaćunić
Troosna ispitivanja
Meho Saša Kovačević
Hidrogeologija krša
Mario Bačić
Procesi tečenja i deformacije tla
Mario Bačić
Mehanika zrnatih materijala
ZAVOD ZA HIDROTEHNIKU
Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Damir Bekić
Hidrologija-odabrana poglavlja
Dalibor Carević
Interakcije mora i građevina
Goran Lončar
Ekohidraulika
Gordon Gilja
Hidrotehničke melioracije
Neven Kuspilić
Sustavna analiza u hidrotehnici
Neven Kuspilić
Riječno inženjerstvo
Dražen Vouk
Kontrola raspršenih izvora onečišćenja
Dražen Vouk
Kemija u hidrotehnici
Goran Lončar
Metodologija uravnoteženog modeliranja
Eva Ocvirk
Gospodarenje vodama
Ivan Halkijević
Vodoopskrbni sustavi u cilju održivog razvoja
Ivan Halkijević
Znanstvena istraživanja u zdravstvenoj hidrotehnici
Kristina Potočki
Ekohidrologija
ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE
Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Anđelko Vlašić, Mladen Srbić
Veliki mostovi
Marija Kušter Marić
Estetika mostova
Jelena Bleiziffer
Sustav gospodarenja mostovima
Ana Mandić Ivanković
Mostovi u izvanrednim okolnostima
Jelena Bleiziffer, Anđelko Vlašić
Posebna poglavlja građenja mostova
Joško Ožbolt, Marija Kušter Marić
Linearna i nelinearna dinamika mostova
Ivan Lukačević
Metode inženjerstva pouzdanosti
Davor Skejić
Ocjena pouzdanosti postojećih konstrukcija
Davor Skejić
Nosivi sustavi čeličnih konstrukcija
Davor Skejić
Umornost materijala i konstrukcija
Tomislav Kišiček
Suvremeni postupci proračuna armiranobetonskih konstrukcija
Ana Mandić Ivanković, Mladen Srbić
Posebna poglavlja prednapetih betonskih konstrukcija
Anđelko Vlašić, Ivan Lukačević
Visoke zgrade
Vlatka Rajčić
Kompozitne konstrukcije na bazi drva
Vlatka Rajčić
Umjetna inteligencija
ZAVOD ZA MATERIJALE
Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Nina Štirmer
Posebna poglavlja teorije betona
Ana Baričević
Suvremeni pristup trajnosti konstrukcijskih materijala
Ivana Banjad Pečur, Marijana Serdar
Novi materijali u građevinarstvu
Nina Štirmer, Ivan Gabrijel
Simulacija strukture i svojstava materijala
Nina Štirmer
Sustav upravljanja kvalitetom u graditeljstvu
Ivana Banjad Pečur, Marijan Skazlić
Suvremene metode ispitivanja materijala
Ivana Banjad Pečur, Bojan Milovanović
Patologija izolacijskih materijala
ZAVOD ZA ORGANIZACIJU, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT
Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Mladen Vukomanović
Upravljanje projektima
Maja Marija Nahod
Planiranje i kontrola projekata
Anita Cerić
Upravljanje rizicima
Anita Cerić
Strategija održavanja i uporabe građevina
Ivica Završki, Matej Mihić
Modeliranje organizacijskih procesa
Ivica Završki
Reinženjering građevinske tvrtke
Ivica Završki, Zvonko Sigmund
Logistika građenja
Miljenko Antić
Organizacijska kultura i organizacijski dizajn
Lana Lovrenčić Butković
Marketing strategija u građevinarstvu
Mladen Vukomanović
Informatika za menadžere
ZAVOD ZA PROMETNICE
Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Vesna Dragčević, Željko Korlaet
Teorija trasiranja
Maja Ahac
Propusna moć prometnica
Vesna Dragčević, Ivica Stančerić
Oblikovanje čvorišta
Vesna Dragčević, Stjepan Lakušić
Posebna poglavlja buke od prometa
Ivo Haladin, Damir Lazarević
Teorija kretanja vozila na tračnicama
Stjepan Lakušić
Kolosijeci za velike brzine
Stjepan Lakušić, Maja Ahac
Optimizacija željezničkih trasa
Tatjana Rukavina
Savitljive kolničke konstrukcije
Josipa Domitrović
Krute kolničke konstrukcije
Tatjana Rukavina
Površinska svojstva kolnika
Ivica Stančerić, Željko Korlaet
Teorija kretanja cestovnih vozila
Dubravko Gajski
Fotogrametrija - GIS
ZAVOD ZA TEHNIČKU MEHANIKU
Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Domagoj Damjanović, Ivan Duvnjak
Nelinearna mehanika kontinuuma
Ivan Duvnjak
Plastičnost i puzanje u analizi konstrukcija
Domagoj Damjanović, Ivan Duvnjak
Numeričke metode teorije plastičnosti
Diana Šimić Penava, Ivan Duvnjak
Posebna poglavlja mehanike materijala
Diana Šimić Penava
Teorija tankostijenih nosača otvorenog presjeka
Domagoj Damjanović
Eksperimentalne metode II
Marko Bartolac
Mehanika loma
Marko Bartolac, Joško Ožbolt
Primjena mehanike loma na betonske konstrukcije
Ana Skender
Polimeri u konstrukcijama
Krešimir Fresl, Damir Lazarević, 
Petra Gidak
Numeričke metode za analizu diskontinuiranih sredina
Damir Lazarević, Josip Atalić
Numerički modeli dinamike konstrukcija
Damir Lazarević, Marija Demšić, 
Marta Šavor Novak
Posebna poglavlja dinamike konstrukcija i seizmičkog inženjerstva
Mladen Meštrović, Mario Uroš
Trodimenzionalna analiza ploča
Mladen Meštrović, Višnja Tkalčević Lakušić
Proračun pouzdanosti konstrukcija
ZAVOD ZA MATEMATIKU
Ime i prezime nastavnika
Naziv kolegija
Vera Čuljak
Primijenjena matematika
Kristina Ana Škreb
Primijenjena statistika
Dora Pokaz
Diferencijalna geometrija
Tomislav Došlić
Teorija odlučivanja
 

Građevinarstvo

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj