Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis na studij

Tko može upisati doktorski studij?

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij građevinarstva odnosno dodiplomski studij građevinarstva (prema prijašnjim propisima), završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij odnosno dodiplomski studij (prema prijašnjim propisima) iz područja tehničkih znanosti i polja srodnih građevinarstvu i koji su tijekom dosadašnjeg studija ostvarili najmanje 300 ECTS bodova od čega 60 ECTS bodova iz predmeta koji spadaju u polje građevinarstva (pristupnici koji nisu ostvarili propisani broj ECTS bodova dužni su položiti razlikovne ispite koje odredi Odbor za znanost). Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti po ranijim propisima Odbor za znanost može priznati izvršene obveze koje su odgovarajuće obvezama studijskog programa kojeg upisuju.

Prije upisa se provodi klasifikacijski postupak. U klasifikacijskom postupku vrednuje se uspjeh u prethodnom studiju. Pravo na upis imaju kandidati s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5 iz ispita tijekom prijediplomskog i diplomskog studija, odnosno dodiplomskog studija. Iznimno, pravo na upis imaju i studenti koji nemaju traženi minimalni prosjek uz dodatne preporuke tri nastavnika doktorskog studija s usmjerenja koje žele upisati.

Školarina

Naknada za troškove obrazovanja iznosi 7.963,37 EUR/60.000,00 HRK za nastavu s punim radnim vremenom i 10.617,82 EUR/80.000,00 HRK za nastavu s djelomičnim radnim vremenom. Dinamika plaćanja je 1.327,23 EUR/10.000,00 kuna po semestru, odnosno 2.654,46 EUR/ 20.000,00 kuna po godini. Asistenti i suradnici na Fakultetu ne plaćaju školarinu, a zaposlenici Sveučilišta odlukom Senata plaćaju polovinu iznosa školarine.