Opcije pristupačnosti Pristupačnost
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na doktorski studij GRAĐEVINARSTVO 

u akademskoj godini 2024./2025.

 1. Fakultet upisuje studente na doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktor znanosti u području tehničkih znanosti. Studij obuhvaća više istraživačkih područja iz polja Građevinarstva i Temeljnih tehničkih znanosti.

 2. Studij traje tri godine, a trošak školarine iznosi 11.000,00 EUR.

 3. Studij mogu upisati pristupnici koji su:

 • završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij građevinarstva odnosno dodiplomski studij građevinarstva (prema prijašnjim propisima)

 • završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij odnosno dodiplomski studij (prema prijašnjim propisima) iz područja tehničkih znanosti i polja srodnih građevinarstvu i koji su tijekom dosadašnjeg studija ostvarili najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta koji spadaju u polje građevinarstva (pristupnici koji nisu ostvarili propisani broj ECTS bodova dužni su položiti razlikovne ispite koje odredi Odbor za znanost)

 • stekli magisterij znanosti po ranijim propisima, a kojima Odbor za znanost može priznati izvršene obveze koje su odgovarajuće obvezama studijskog programa kojeg upisuju.

 1. Pristupnici trebaju imati minimalni prosjek ocjena 3,5 (zajednički prosjek preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno dodiplomskog studija) i moraju poznavati engleski jezik u govoru i pismu. Za upis pristupnici moraju imati preporuku potencijalnog mentora s načelnim opisom šireg područja doktorskog rada.

 1. Iznimno se mogu upisati i pristupnici s nižim prosjekom ocjena od navedenog, uz dodatne preporuke dva sveučilišna nastavnika (od kojih jedan mora biti mentor na diplomskom radu), te koautorstvo barem jednog rada prezentiranog na kongresu / konferenciji ili objavljenog u časopisu. Ako je mentor na diplomskom radu ujedno i potencijalni mentor na doktorskom studiju, treba imati dodatnu preporuku (ukupno tri preporuke).

 1. Broj slobodnih mjesta je 30. Kandidati se odabiru putem selekcijskog postupka koji uključuje više elemenata (prosjek ocjena, završen poslijediplomski studij: spec. ili mr.sc., objavljeni radovi, patenti, nagrade, istraživački interesi pokazani na razgovoru). Razgovor s prijavljenim pristupnicima je obvezni dio upisnog postupka.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave za upis primaju se od 1. svibnja do 31. kolovoza 2024. Uz prijavu treba priložiti:

 1. Prijavni obrazac

 2. Prijedlog teme istraživanja

 3. Kratki životopis s popisom objavljenih znanstvenih i stručnih radova

 4. Domovnicu ili elektronički zapis iz sustava e-građanin, a za strane državljane potvrdu o državljanstvu

 5. Rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-građanin

 6. Diplomu dodiplomskog sveučilišnog studija (programi prije bolonjskog sustava)

 7. Diplomu i dopunsku ispravu diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

 8. Diplomu o završenom poslijediplomskom studiju ako ga je kandidat završio

 9. Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za kandidate koji su prethodni studij završili u inozemstvu)

 10. Uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji nisu završili prethodni studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)

 11. Nastavni plan i program prethodno završenog studija 

 12. Popunjeni obrazac za prijedlog istraživanja (prilaže se uz prijavu na doktorski studij)

 13. Popis objavljenih radova (ako ih pristupnik ima).

  Izuzetno, studenti diplomskog studija podnose prijavu i ostale gore navedene dokumente, osim diplome koju su dužni priložiti naknadno. 
  Prijave se šalju poštom na adresu Građevinski fakultet, Referada za poslijediplomski studij, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb ili predaju osobno u Referadu za poslijediplomski studij, soba 114, 1. kat. 


Obrasci za prijavu
Repozitorij je prazan