Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Hidrotehnika
Naziv predmeta Ects bodovi Ukupno sati Obvezni/ izborni Vrsta nastave
Ekološko inženjerstvo 22 110 I P
Inženjersko modeliranje 22 110 I P
Luke i plovni putevi 22 110 I P
Melioracijski sustavi 22 110 I P
Riječna hidrotehnika 22 110 I P
Temeljna hidrotehnika 8 40 O P

Mostovi