Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O studiju

 

NATJEČAJ ZA UPIS POLAZNIKA U AK. GOD. 2023./2024.

Novi rok za prijave za upis studija u ak.god. 2023/24.: 1.rujna 2023.

 

Naziv studijskog programa: Poslijediplomski specijalistički studij POTRESNO INŽENJERSTVO

Tip: sveučilišni studij

ECTS bodovi: 60

Znanstveno područje: Tehničke znanosti

Nositelj i izvoditelj studija: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Akademski naziv: Specijalist potresnog inženjerstva

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra)

Uvjeti upisa: Studij mogu upisati osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij, odnosno dodiplomski studij (prema prijašnjim propisima) iz znanstvenog područja tehničke znanosti i koje su ukupno tijekom preddiplomskog i diplomskog, odnosno dodiplomskog studija ostvarile najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta koji spadaju u polje građevinarstvo, od čega najmanje 15 ECTS bodova iz grane nosive konstrukcije.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija: 

  • Razumijevanje općih fenomena i inženjerskih problema u području potresnog inženjerstva
  • Znanje i vještine potrebne za analizu potresne otpornosti novih i postojećih zgrada te pronaći jedno ili više prihvatljivih inženjerskih rješenja u svrhu postizanja veće potresne otpornosti
  • Projektirati složene konstrukcije otporne na potresna opterećenja prema važećoj tehničkoj regulativi za projektiranje potresne otpornosti
  • Izraditi i revidirati elaborate procjene potresne otpornosti konstrukcije te dati ocjenu razine potresne otpornosti građevine prema važećim propisima
  • Prepoznati mehanizme sloma konstrukcijskih elemenata i temeljem navedenih spoznaja provesti brzi/detaljni pregled zgrada oštećenih u potresu te donijeti opću ocjenu o preostaloj nosivosti konstrukcije

 

PROGRAM STUDIJA

 

 I. semestar - 30 ECTS bodova

Nastavni predmet status predmeta Broj sati nastave ECTS bodovi
Osnove potresnog inženjerstva obvezni 60 12
Modeliranje i proračun konstrukcija na djelovanje potresa obvezni 60 12
Rizik od potresa izborni 30 6
Tehnička regulativa za projektiranje potresne otpornosti izborni 15 3
Procjena oštećenja zgrada nakon potresa izborni 15 3
Identifikacija oštećenja građevina suvremenim alatima i postupcima izborni 15 3
Arhitektonsko-urbanistički razvoj Zagreba i okruženja izborni 15 3

 

II. semestar - 30 ECTS bodova

Nastavni predmet status predmeta Broj sati nastave ECTS bodovi
Konceptualna rješenja obnove i mjere pojačanja konstrukcije izborni 30 6
Povijesne građevine u seizmički aktivnim područjima izborni 30 6
Suvremene metode ispitivanja konstrukcija izborni 30 6
Proračun pojačanja armiranobetonskih i zidanih konstrukcija izborni 30 6
Seizmički proračun i ojačanje mostova izborni 30 6
Specijalistički rad obvezni konzultacije 24