Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Program ERASMUS u višegodišnjem financijskom okviru 2021.-2027.
Program  Erasmus je više od 30 godina vodeći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. U novom sedmogodišnjem razdoblju od 2021. do 2027. podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanja, Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programu vještina za Europu. Pomaže u ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava, provodi strategiju EU-a za mlade za razdoblje 2019.–2027. i razvija europsku dimenziju u sportu.
 
Opći je cilj Programa Erasmus:
 • podupirati obrazovni, profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, u Europi i izvan nje.
Posebni su ciljevi Programa sljedeći:
 1. promicanje mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja te suradnje, uključenosti, izvrsnosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području obrazovanja i osposobljavanja;
 2. promicanje mobilnosti u svrhu neformalnog učenja, promicanje aktivnog sudjelovanja mladih te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini organizacija i politika u području mladih;
 3. promicanje mobilnosti sportskih trenera i osoblja u svrhu učenja te promicanje suradnje, uključenosti, kreativnosti i inovacija na razini sportskih organizacija i politika.
Ciljevi Programa ostvaruju se u okviru sljedeće tri ključne mjere:
 1. mobilnost u svrhu učenja („ključna mjera 1”)
 2. suradnja među organizacijama i ustanovama („ključna mjera 2”) te
 3. potpora razvoju politike i suradnji („ključna mjera 3”).
U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeće aktivnosti u okviru ključne mjere 1 (mobilnost u svrhu učenja):
 1. mobilnost studenata i osoblja u sustavu visokog obrazovanja;
 2. mobilnost polaznika i osoblja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja;
 3. mobilnost učenika i školskog osoblja;
 4. mobilnost osoblja u području obrazovanja odraslih;
 5. mogućnosti učenja jezika, uključujući one kojima se podupiru aktivnosti mobilnosti.
U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeće aktivnosti u okviru ključne mjere 2 (suradnja među organizacijama i ustanovama):
 1. partnerstva za suradnju i razmjenu praksi, uključujući mala partnerstva kako bi se poticao širi i uključiviji pristup Programu;
 2. partnerstva za izvrsnost, posebno inicijativa „Europska sveučilišta”, centri strukovne izvrsnosti i združeni diplomski studiji;
 3. partnerstva za inovacije kako bi se osnažila europska sposobnost u pogledu inovacija;
 4. internetske platforme i alati za virtualnu suradnju, uključujući usluge podrške za mrežu eTwinning i za elektroničku platformu za obrazovanje odraslih u Europi.
U području obrazovanja i osposobljavanja Programom se podupiru sljedeće aktivnosti u okviru ključne mjere 3 (potpora razvoju politike i suradnji):
 1. priprema i provedba općih i sektorskih programa za politike Unije u području obrazovanja i osposobljavanja, uključujući s pomoću mreže Eurydice ili aktivnosti drugih relevantnih organizacija;
 2. potpora alatima i mjerama Unije kojima se podupiru kvaliteta, transparentnost i priznavanje kompetencija, vještina i kvalifikacija ;
 3. politički dijalog i suradnja s ključnim dionicima, uključujući mreže diljem Unije, europske nevladine organizacije i međunarodne organizacije u području obrazovanja i osposobljavanja;
 4. mjere kojima se doprinosi kvalitativnoj i uključivoj provedbi Programa;
 5. suradnja s drugim instrumentima Unije i potpora drugim politikama Unije;
 6. širenje informacija i aktivnosti informiranja o rezultatima i prioritetima europske politike te o Programu.
Dodatne informacije o Erasmusu mogu se pronaći na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije: https://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/programi/erasmus/erasmus-2021-2027/ .