Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Program EU za obrazovanje i mlade EU u programskom razdoblju 2014.-2020.

TEME

1. Kratki prikaz prijedloga Uredbe o uspostavi programa EU za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport za razdoblje 2014.-2020. „Erasmus za sve”: struktura novog programa i glavne aktivnosti

2. Što se želi postići novim programom? Kako se zemlje članice EU pripremaju da to ostvare? Što se preporuča visokim učilištima?

Predstavljanje Programa EU za obrazovanje i mlade EU u programskom razdoblju 2014.-2020., autorica mr.sc. Loredana Maravić,
Služba za međunarodnu suradnju, europske poslove i cjeloživotno učenje
Uprava za visoko obrazovanje
MZOS