Opcije pristupačnosti Pristupačnost
ERASMUS+

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

 Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta. Studenti i osoblje dobivaju priliku razviti svoje vještine i povećati mogućnosti zapošljavanja.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. - Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima. Prvi se put uvodi i podrška području sporta.

Trajanja programa razmjene:

  • mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka: 3-12 mjeseci
  • mobilnost studenata za stručno osposobljavanje: 2 - 12 mjeseci
  • mobilnost osoblja: od 2 dana (isključujući vrijeme putovanja) do 2 mjeseca, s najmanje 8 sati nastave u slučaju nastavnog angažmana

Izvor:  Agencija za mobilnost i programe Europske unije