Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Mjesto i vrijeme održavanja edukacije

Edukacija prema modulima održavat će se prema rasporedu koji će biti objavljen na:

www.grad.unizg.hr (pod Stručno usavršavanje) i www.huog.hr (pod Edukacija), u moderno opremljenim učionicama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fra Kačića Miošića 26, ili na lokaciji Sv. Duh 129, u Zagrebu. U slučaju više kandidata iz iste organizacije moguć je dogovor te edukacija u Vašem prostoru.