Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Predavači:

Anita Cerić je profesorica u Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, te gostujuća profesorica  studija Real Estate Management u Njemačkoj. Magistrirala je na području upravljanja održavanjem građevina na Građevinskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na School of Construction and Property Management, University of Salford u Velikoj Britaniji na području upravljanja rizicima u građevinskim projektima.

Maja-Marija Nahod je docentica u Zavodu za organizaciju i ekonomiku građenja na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala u području upravljanja projektima. Ovlašteni je inženjer građevinarstva, sudski vještak i energetski certifikator. Upravljanje održavanjem građevina je u fokusu  njenog znanstvenog i stručnog interesa.