Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Program

Modul 1: OSNOVNI MODUL

Osnovna znanja za svakog tko želi upravljati nekretninama s naglaskom na uporabu i održavanje građevina (Facilities Management)

 

Značaj i uloga održavanja i uporabe građevine u cjelokupnom procesu životnog vijeka građevine. Definicije održavanja. Prikaz važećih zakonodavnih mjera i uputa za održavanje građevina, u RH i u svijetu. Prikaz stanja održavanja zgrada u RH. Reguliranje rada upravljanja građevinama, sa prikazom obveza i odgovornosti. Reaktivno, preventivno i prediktivno održavanje. Pregledi objekta i definiranje liste oštećenja. Prikaz najčešćih oštećenja na građevinama. Razlučivanje simptoma, ispitivanja pojava i ispravnog dijagnosticiranja oštećenja.  Izrada liste prioriteta  za popravak oštećenja korištenjem multikriterijalnih analiza. Planovi održavanja. Održavanje starih i povijesno važnih objekata. Energetska učinkovitost i obnova zgrada. Međunarodni sustavi certificiranja zelene gradnje: LEED (eng. Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (eng. Building Research Environmental Assessment Method) i DGNB (njem. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Ugovaranje upravljanja zgradama i izvođenja radova na održavanju. Upravljanje portfeljom nekretnina s naglaskom na održavanje i uporabu građevina. Kratki prikaz primjene informacijskih tehnologija.

 

Modul 2: OSNOVNI PRAKTIČNI MODUL

Upoznavanje s mogućnostima primjene informacijskih tehnologija i načina kako nam kompjutori zaista mogu pomoći

 

Kraći prikaz postojećih informatičkih alata za potporu pri održavanju građevina u RH i svijetu. Prijelaz iz računovodstvene u tehničku i upravljačku zrelost upravljanja građevinama. Prikaz korištenja „Expert Choice“ programa za određivanje prioriteta popravaka oštećenja na građevini. Diskusija o ograničenjima i primjenjivosti metode u praksi. Opis i simulacija mogućnosti istovremenog rada na modelu sa više sudionika. Primjena informatizacije za unapređenje upravljanja – snimanje dronovima, termografska snimanja i 3D printeri.  Primjena BIM tehnologija u održavanju.  Koristi primjene informacijske tehnologije u održavanju – prikaz na konkretnom primjeru.

 

Modul 3: NAPREDNI PRAKTIČNI MODUL

Za one koji žele naučiti koristiti nove tehnologije kroz praktične primjere

 

Kroz konkretne primjere i rad sa novim tehnologijama, prolazi se kroz primjenu informatičkih alata kojima se znatno doprinosi učinkovitosti svakodnevnog rada. Snima se stanje objekta i izmjera prostora putem uređaja za skeniranje i digitaliziranje, te se daje uvid u mogućnosti povezivanja prostornih informacija sa karakteristikama. Daje se opis daljnjih mogućnosti i izrade baza podataka te njihova manipulacija.