Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Djelatnici
redoviti profesor u trajnom izboru
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Anita Cerić 01/4690 846 846 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 101
prof. dr. sc. Ivica Završki 01/4690 807 807 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 105
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Miljenko Antić 01/4690 846 846 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 101
prof. dr. sc. Mladen Vukomanović 01/4690 845 845 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 102
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lana Lovrenčić Butković 01/4690 844 844 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 103
izv. prof. dr. sc. Maja-Marija Nahod 01/4690 844 844 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 102
izv. prof. dr. sc. Zvonko Sigmund 01/4690 844 844 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 103
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Matej Mihić 01/4690 844 844 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 103
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Sonja Kolarić 01/4690 843 843 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 104
viši asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Kristijan Robert Prebanić 01/4690 843 843 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 104
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. ing. aedif. Ivona Ivić 01/4690 844 844 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 103
ostali
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Lorena Meler Noršić 01/4690 843 843 e-mail Kranjčevićeva 2, soba 104
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
DIPLOMSKI RAD 4 diplomski   INFO
GOSPODARENJE GRAĐEVINAMA 2, 4 diplomski   INFO
GRAĐEVINSKA REGULATIVA 4 prijediplomski   INFO
GRAĐEVINSKI POSLOVNI SUSTAVI 3 diplomski   INFO
GRAĐEVINSKI STROJEVI 2 diplomski   INFO
Industrijalizirano građenje 1 specijalistički   INFO
INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADNJE 2 diplomski   INFO
Informatika za menadžere 1, 2 doktorski   INFO
Informatika za menadžere 1 specijalistički   INFO
INVESTICIJSKA POLITIKA 3 diplomski   INFO
Logistika građenja 1, 2 doktorski   INFO
Logistika građenja 1 specijalistički   INFO
Marketing strategija u građevinarstvu 1, 2 doktorski   INFO
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU 2 diplomski   INFO
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU 2 diplomski   INFO
METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA 1, 3 diplomski   INFO
METODE OPTIMALIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU 1 diplomski   INFO
METODE PLANIRANJA 3 diplomski   INFO
Metodologija istraživačkog rada 1 specijalistički   INFO
Metodologija istraživačkog rada 1 specijalistički   INFO
Metodologija znanstvenog istraživanja 1 doktorski   INFO
Modeliranje organizacijskih procesa 1, 2 doktorski   INFO
Organizacija graditeljske tvrtke 1 specijalistički   INFO
ORGANIZACIJA GRAĐENJA 6 prijediplomski   INFO
ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2 1 diplomski   INFO
ORGANIZACIJA RADA I PROIZVODNJE 3 diplomski   INFO
Organizacijska kultura i organizacijski dizajn 1, 2 doktorski   INFO
Planiranje i kontrola projekata 1, 2 doktorski   INFO
Ponašanje ljudi u požaru 1 specijalistički   INFO
POSLOVNA EKONOMIJA 1 prijediplomski   INFO
Poslovna etika 1 specijalistički   INFO
POSLOVNE STRATEGIJE GRAĐEVINSKIH PODUZEĆA 4 diplomski   INFO
PRAĆENJE I KONTROLA GRADNJE 2, 4 diplomski   INFO
PROUČAVANJE RADA 1 diplomski   INFO
Reinženjering građevinske tvrtke 1, 2 doktorski   INFO
Sociologija naselja 1 specijalistički   INFO
SOCIOLOGIJA ORGANIZACIJE 3 diplomski   INFO
SOCIOLOGIJA RADA I PROFESIONALNA ETIKA 1 prijediplomski   INFO
SOCIOLOGY OF WORK AND PROFESSIONAL ETHICS 1 prijediplomski   INFO
Strategija održavanja i uporabe građevina 1, 2 doktorski   INFO
STRUČNA PRAKSA 4 diplomski   INFO
Studije podobnosti projekata 1 specijalistički   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1 2 diplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2 3 diplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA NISKOGRADNJA 5 prijediplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA VISOKOGRADNJA 5 prijediplomski   INFO
TEHNOLOGIJE OBNOVE I OJAČANJA ZGRADA 4 diplomski   INFO
TERENSKA NASTAVA 6 prijediplomski   INFO
Ukupni životni troškovi u građevinarstvu 1 specijalistički   INFO
UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA 2 diplomski   INFO
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA 3 diplomski   INFO
UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM GRAĐEVINA 1 diplomski   INFO
Upravljanje projektima 1, 2 doktorski   INFO
Upravljanje projektima 1 specijalistički   INFO
Upravljanje rizicima 1, 2 doktorski   INFO
Ustupanje radova i usluga 1 specijalistički   INFO
Vrednovanje nekretnina 1 specijalistički   INFO
ZAŠTITA NA RADU U GRAĐEVINARSTVU 4 diplomski   INFO
ZAVRŠNI ISPIT 6 prijediplomski   INFO