Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Korisni dokumenti
Laboratorij za ispitivanje konstrukcija

Osnovan je 1920. godine. Osnivač je bio svjetski poznati znanstvenik, profesor tehničke mehanike, dr. Stjepan Prokofjevič Timošenko. Od svog osnutka do danas, djelatnost laboratorija povezana je s aktivnim znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom, te suradnjom s privredom u izradi čitavog niza visokostručnih zadataka. U sklopu tih djelatnosti neprekidno se obavljaju radovi na ispitivanju i istraživanju materijala, konstrukcija i njihovih elemenata kao i modela konstrukcija. Tako se provode istraživanja mehaničkih karakteristika materijala koji se upotrebljavaju u graditeljstvu: čvrstoća (tlak, vlak, savijanje, posmik), modul elastičnosti, modul posmika, Poissonov koeficijent itd. Provode se ispitivanja žilavosti i tvrdoće materijala, ispitivanja zamora materijala te istraživanja na materijalima izloženim višesmjernim stanjima naprezanja. Eksperimentalno se određuju ugrađena i zaostala naprezanja i deformacije u materijalima i elementima konstrukcija te reološke promjene pri puzanju i skupljanju materijala. Veliki dio djelatnosti Laboratorija pripada ispitivanju konstrukcija pri utjecaju statičkih i dinamičkih opterećenja, u vidu kratkotrajnih mjerenja i sustava monitoringa na konstrukcijama.

Od 2013. godine, Laboratorij za ispitivanje konstrukcija akreditiran je u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za ispitivanje betona u konstrukcijama, stupova i motki, čelika za armiranje betona, plastomernih cijevi, betonskih pragova i nosača, kolosiječnog pričvrsnog pribora i mostova probnim opterećenjem. 

    

Aktivnosti laboratorija:

Uprava laboratorija:                                                                          Lokacija laboratorija za ispitivanje konstrukcija

izv.prof.dr.sc. Ivan Duvnjak, voditelj laboratorija                                 ivan.duvnjak@grad.unizg.hr;    01/4639 603

prof.dr.sc. Domagoj Damjanović, zamjenik voditelja laboratorija           domagoj.damjanovic@grad.unizg.hr;  01/4639 601

izv.prof.dr.sc. Marko Bartolac, voditelj za kvalitetu laboratorija              marko.bartolac@grad.unizg.hr;  01/4639 694

 

Korisni sadržaji: