Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Općenito, a bitno ...

 

Poveznica sa obrascima vezanim uz izmjene i dopune studijskih programa kao i relevantni propisi i pravilnici.

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/studiji/kvaliteta/vrjednovanje-studijskih-programa/ 

 

Početno stanje u odnosu na koje donosimo izmjene je studijski program koji je prošao reakreditaciju 2018. godine, a to je:

  • izvedbeni i nastavni plan za akademsku godinu 2016./2017.

http://www.grad.unizg.hr/images/50013963/8-b-NASTAVNI%20PLAN%20-DIPLOMSKI%202016-2017(1).pdf – nastavni plan ak. god. 2016./2017.

http://www.grad.unizg.hr/images/50014002/diplomski%2010.10.pdf. – izvedbeni plan zimski semestar ak. god. 2016./2017.

http://www.grad.unizg.hr/images/50014102/8b)Izvedbeni%20plan%20za%20ljetni%20semestar%20akad%20god%20%202016-2017-konacno.pdf  –izvedbeni plan ljetni semestar ak. god. 2016./2017.

  • ishodi učenja iz Studijskih programa s ishodima učenja, izdanje 2013. godine („plava knjiga“, diplomski studij počinje na stranici 93.)

http://www.grad.unizg.hr/images/50012373/handbook5_18velj.pdf

 


Repozitorij