Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Sadržaj

Ovdje svi slobodno izložite prijedloge/ideje za poboljšanje programa smjera o kojima možemo raspravljati, odlučiti se za neki od prijedloga pomoću anketa i u konačnici ga implementirati u neku od inačica (ili sve). Bitno je da ove teme ''riješimo'' prije nego što počmemo pregovarati o različitim inačicama programa smjera.


Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Povezivanje numerike i ispitivanja unutar više predmeta
Tema je opisana niže, a ovdje je bitno iznesti mišljenja o ovom prijedlogu prije nego ga stavimo na Odluku (anketu). Bitno je vidjeti koje su mogućnosti povezivanja s obzirom na zauzetost laboratorija/nastavnika/opreme i slično. Ključno je izjasniti se o motivaciji nastavnika za ovaj prijedlog što bi bilo presudno za uključivanje u inačice programa (raspodjelu satnice).
 
Novi predmet ''Projekt konstrukcije'' (ili slično)
Naveo sam niže u tekstu grubi početni opis predmeta i neke od prijedloga aktivnosti. Ovo je predmet predviđen kao otvoren za sve, nositelji bi bili razni (kako se dogovorimo), mogu se mijenjati ovisno o trendovima/semestru/satnici/... stoga bi u ovoj diskusijskog grupi trebali iskristalizirati ideju pa da je možemo staviti na Odluku (anketu) i ovisno o rezultatima da možemo (moramo) prilagođavati satnicu.
 
Matematički predmeti
Zavod za matematiku trenutno sa svim zavodima dogovara sadržaje novih/izmijenjenih matematičkih predmeta kako bi bili više prilagođeni ostalim sadržajima koji se predaju na diplomskom studiju. Molim Vas da predložite sadržaje koji već nisu u izvedbenom programu na preddiplomskom studiju (Matematika 1 i 2), odnosno one koje bi trebalo proširiti.
2 2. 12. 2019. u 16:35
Povezivanje ''numerike'' i ''ispitivanja'' unutar više predmeta

Mario je još na jednom od početnih sastanaka istaknuo ovu ideju kao jednu od NAŠIH KLJUČNIH PREDNOSTI u odnosu na ostale smjerove. Bitno je da raspravimo ovu ideju i po mogućnosti je jasno implementiramo u inačice programa prije nego što počmu rasprave o satnici. 

Tijekom rasprava i prijedloga programa istaknuti su predmeti ''Dinamika konstr.'' i ''Teorija stabilnosti'' gdje bi se predvidjelo po 4h predavanja i vježbi za ispitivanje. Sa druge strane na predmetima ''Ispitivanje konstrukcija'' je istaknuta mogućnost uključivanja vježbi koje bi se posvetile modeliranju konstrukcija koje se ispituju (seminari?). Treba istaknuti da je predmet ''Procjena seizmičke otpornosti građevina'' i zamišljen kao zajednički (motiviran Studijom).

Kada se RASPIŠU TABLICE za sve ostale predmete, mogu se povezati i ostali predmeti poput ''Plošnih nosača'' (treba analizirati što se sve prebacuje u MKE) i slično.

Mario, please nadopuni !!!


Novi predmet ''Projekt konstrukcije'' (ili slično)

Ideja se poklapa sa ''društvenim'' (kartanje) predmetima na FER-u kojeg oni imaju u svakom semestru. Mi bi mogli ponuditi razne atraktivne sadržaje koji se dotiču tema s kojima se bavimo, a da bude zanimljivo (primamljivo). Štoviše, ovakvim općenitim predmetom bi se lako mogli prilagođavati novim trendovima u građevini.   

On bi nosio par ECTS-ova (2 ili 3), satnice 1+1 ili 0+2  (ali svaki semestar) ovisno o ostaloj satnici, a može sadržavati:

 • primjere manjih i većih projekata koje smo radili na Zavodu (od kućica do ...)
 • suradnja sa kolegama na arhitekturi (što trenutno radimo na Plošnima) - trenutno naši služe kao ''konzultanti'' za njihove ''maštovite'' programe, a može biti i izrada modela za programe i slično.
 • gostovanje ljudi iz prakse koji bi pričali o projektiranju (Crnogorac i slično)
 • obilazak projektantskih firmi (imamo dosta kontakata i bivših studenata okolo)
 • omogućiti našim bivšim studentima da prezentiraju zanimljive teme koje su susretli u praksi
 • Petrini modeli ''visećih čarapa'' :-)
 • izrada i ispitivanje maketa/3D printeva/...
 • upoznavanje s različitim programskim paketima koji se koriste u struci, a postaju nezaobilazni
 • pratiti trendove u struci (BiM i sično)
 • izrada realnog projekta sa svim elementima (opremanje, požar, armatura, detalji, ...)
 • gostovanje ekipe s drugih smjerova sa po par ''odabranih'' sati (materijali s nekim ispitivanjima koja su nama zanimljiva, OG s troškovnicima, izrada detalja iz metala/drveta ili nekim managmentom za projektantske firme, geotehnika s nekom interakcijom s konstrukcijom i slično)
 • ... (predlažite)