Djelatnici
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. art. dr. sc. Silvio Bašić 01/4639 254 254 e-mail D123a
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Nikolina Vezilić Strmo 01/4639 435 435 e-mail D123a
predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. Ivana Senjak 01/4639 435 435 e-mail D123a
pred. Marinko Sladoljev 01/4639 254 254 e-mail D123a

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Đuro Barković e-mail