Povijest Zavoda za zgradarstvo

Odjel ima svoj početak 1919/20. šk. godine, prilikom osnutka Tehničke visoke škole u predmetu Građevne konstrukcije, koji je predavao profesor arh. Karlo Gentzkov. Naslijedio ga je njegov asistent Zvonimir Vrkljan, dipl. inž. arh. Zavod za građevne konstrukcije osnovan je 1937.g. Predstojnik postaje prof. Zvonimir Vrkljan.

Zavod je u sastavu Tehničkog fakulteta do diobe 1956. godine, a od podjele AGG fakulteta na samostalne fakultete od 1962. godine. Predavanja na Građevinskom fakultetu iz predmeta Građevinske konstrukcije preuzima doc. Radovan Nikšić. Asistenti su Boris Krstulović, a od 1964. godine Ivan Lenić. Dotadašnji naziv predmeta Građevinske konstrukcije preimenuje se u Elementi visokogradnje. Novim se nazivom htjelo potanje definirati sadržaj predmeta.

Od školske godine 1965/66. osniva se predmet Projektiranje zgrada na konstruktorskom usmjerenju, a 1970/71. predmet Prometne zgrade na prometnom usmjerenju. Predmet se predaje također na Saobraćajnom studiju sve do njegova odvajanja, a isto tako na Arhitektonskom fakultetu  do 1987. godine. Oba predmeta najprije predaje prof. R. Nikšić, potom od 1972/73. Projektiranje zgrada predaje doc. B. Krstulović, a Prometne zgrade od 1987. godine predavač I. Lenić. Od 1972/73. godine, na smjeru organizacije građenja, uvodi se predmet Završni radovi, a predaje ga doc. B. Krstulović. Za sve predmete asistenti su arhitekti Ivan Lenić, i Goran Poljanec od 1972. godine.

Od 1977. godine sva se nastava održava unutar novoosnovanog Zavoda za zgradarstvo. Od šk. god. 1983/84. uveden je predmet Uvod u graditeljstvo. Predaje ga do 1986. godine prof. R. Nikšić, a nastavlja prof. dr. B. Krstulović, koji preuzima i predavanja iz Elemenata visokogradnje. Iz predmeta Elementi visokogradnje izdvojen je novi predmet Građevinska fizika, a voditeljem mr. Vladimirom Šimetinom. Prof. dr. Fedor Wenzler uvodi predmet Prostorno planiranje 1985. godine umjesto predmeta Urbanizam koji je do 1981. vodio prof. B. Milić s Arhitektonskog fakulteta.

Nastava se održava u Zagrebu sve do 70-tih godina na lokacijama Rooseveltov trg i Kačićeva ulica. Poslije 1977. predmet Elementi visokogradnje, a potom i Uvod u graditeljstvo, predaje se na lokaciji Sv. Duh, a predmet Završni radovi u Trnjanskoj. Nastavnici Zavoda održavaju i nastavu na građevinskim fakultetima u Splitu i Osijeku.

Godine 1991. utemeljen je Odjel za zgradarstvo. Predmete Elementi visokogradnje, Uvod u graditeljstvo i Projektiranje zgrada predaje prof. dr. B. Krstulović. Prostorno planiranje predaje prof. dr. F. Wenzler, a predmet Prometne zgrade predaje pred. I. Lenić. Goran Poljanec je izabran 1993. u zvanje predavača, a 2000. godine u zvanje višeg predavača za predmete Elementi visokogradnje I i II.

Udruživanjem sa višim tehničkim školama (1982. godine) u sklopu Zavoda u nastavi studija više spreme djeluju nastavnici:

Prof. dr. Miljenko Smoljanović, Prof. Pavle Madiraca, V. pred. Mira Macarol - Petrinjak, V. pred. Ante Radas i Pred. Jelena Tomić.

Umirovljenjem prof. dr. sc. B. Krstulovića 2002. godine predstojnik Zavoda postaje prof. dr. sc. G. Poljanec, a u Zavodu u izvođenju nastave sveučilišnog dodiplomskog studija djeluju viši predavač Tomislav Petrinjak (od 2002.) i predavač Silvio Bašić (od 2003.). Danas, 2011.g. na Zavodu za zgradarstvo djeluje prof.dr.sc. G.Poljanec, viši predavač Silvio Bašić, predavač Ivana Senjak i znanstveni novak Nikolina Vezilić Strmo.

Nastavu na Tehničkom veleučilištu Graditeljski odjel, u okviru Zavoda za zgradarstvo, do odvajanja od našeg fakulteta (2003. godine) vode Prof. visoke škole Pavle Madiraca i viši predavač Mira Macarol - Petrinjak.

Nastavu iz Građevinske fizike na studijima visoke i više spreme izvodi viši predavač Vladimir Šimetin, te stručni suradnici u nastavi Ivana Hari i Željko Sušić.