Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Diplomski

Opće napomene o Engleskom/Njemačkom jeziku u građevini

Izbor Engleskog ili Njemačkog jezika u diplomskom studiju nezavisan je od slušanja tog predmeta u prvom semestru preddiplomskog studija.
Engleski i njemački jezik na diplomskom studiju (3 sata vježbi tjedno) usmjereni su prema profesionalnim zahtjevima i temama pojedinih usmjerenja uključujući i pripremu studenata za predstojeće  radno iskustvo (intervju, pismo poslodavcu, pristup natječaju za posao). Cilj je nastave da putem razvijanja  vještina razumijevanja, konverzacije i prijevoda pomogne studentu samostalno se služiti stručnom literaturom i sudjelovati u svim oblicima usmenog priopćavanja tehničkih sadržaja, od sudjelovanja u diskusijama do samostalnih i zajedničkih prezentacija.

Način izvođenja vježbi

Nastava jezika unutar odabranog smjera temelji se na originalnim člancima iz stručnih publikacija i udžbenika, video i audio zapisima koji imaju tehnički karakter ili se odnose na pripremu za zapošljavanje u građevini. Nadalje, uvježbavaju se vještine pisanja stručnih izvještaja, životopisa, te sažimanje podataka i informacija iz profesionalnog područja. Naglasak u nastavi izbornog kolegija stavljen je na samostalni rad kroz jezične radionice bazirane na konkretnim inženjerskim situacijama.