Opcije pristupačnosti Pristupačnost
E-MAIL i AAI korisnički računi
Korisnički E-MAIL i  AAI račun se dodjeljuje studentima prilikom upisa u prvu godinu studija.
Student koji zaboravi ili izgubi svoju AAI lozinku mora se javiti u studentsku referadu.
Djelatnici fakulteta se za AAI korisničke podatke mogu obratiti ISVU koordinatoru mr.sc. Davoru Deliću ili CARNet koordinatoru Nevenu Bratoliću.
Lozinku za AAI@EduHr korisnički račun možete promijeniti ovdje.  


Merlin koordinator: mr.sc. Davor Delić 
 
Microsoft koordinator: mr.sc. Davor Delić
 
 
Djelatnici:
Djelatnički AAI u obliku korisnik@grad.hr na Građevinskom fakultetu se koristi za:
- pristup web stranicama Građevinskog fakulteta
- pristup računalima u KU1, KU2, KU3
- pristup sustavu za udaljeno učenje Merlin
 
Studenti:
Studentski AAI ima oblik korisnik@grad.hr
Studentska e-mail ima oblik iperic@student.grad.hr ili ivica.peric@student.grad.hr
Studentski AAI na Građevinskom fakultetu koristi se za:
- pristup web stranicama Građevinskog fakulteta
- pristup računalima u KU1, KU2, KU3
- pristup sustavu za udaljeno učenje Merlin
- pristup Studomatu

Prestankom radnog odnosa djelatnika i završetkom studija studenta gubi se pravo na korisničke račune.