Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Web potpora

Za pristup djelatničkom i studentskom intranetu koristi se AAI račun.
 

AAI@EduHr

Studenti i djelatnici se za pomoć u radu s web aplikacijom mogu obratiti mr.sc. Davoru Deliću.