Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Knjižnica
DJELATNICI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag.bib. Filip Haltrich 01/4639 117 117 filip.haltrich@grad.unizg.hr knjižnica
univ.bacc.inf. Julija Maksimović 01/4639 116 116
  julija.maksimovic@grad.unizg.hr
knjižnica
mag.bib. Patricia Turković 01/4639 156 156 patricia.turkovic@grad.unizg.hr knjižnica
dipl.pol. Milka Vujanić 01/4639 407 407 milka.vujanic@grad.unizg.hr knjižnica