Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Ured za međunarodne odnose i suradnju

Ured za međunarodne odnose i suradnju obavlja poslove suradnje s međunarodnim organizacijama, visokim učilištima izvan republike Hrvatske, praćenja prijava međunarodnih projekata i druge poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju

Kontakt:

Titula Prezime Ime Kućni tel. Telefon Soba
dr. med. vet. Milić Marija 408 01/4690 865 205a