Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Računovodstveno-financijski poslovi
Odjeljak računovodstveno-financijskih poslova ustrojen je sa odsjekom za evidenciju osnovnih sredstava i imovine i odsjekom salda kontija koji obavljaju poslove plana i analize, financijske poslove, poslove platnog prometa, devizne poslove, knjigovodstvene poslove, poslove gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, poslove likvidature i obračuna plaća i ostalih primanja djelatnika.
Djelatnici:
 
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak-petak od 12:00 do 14:00

Izvještaji