Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Grupe studenata preddiplomskog studija

 

Studenti koji nisu raspoređeni u grupe (ponovni upis), trebaju se javiti predmetnom nastavniku, kao i za eventualne promjene grupa.