Grupe studenata preddiplomskog studija

Studenti koji nisu raspoređeni u grupe (ponovni upis), trebaju se javiti predmetnom nastavniku, kao i za eventualne promjene grupa.