Upisi na Građevinskom fakultetu

Odaberite željeni studij:

 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO   (3 GODINE, 180 ECTS BODOVA)

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO   (2 GODINE, 120 ECTS BODOVA)

 

 

Upis u više godine (semestre) studija, prijelaz s drugih visokih učilišta i ponovni upis

PREDDIPLOMSKI

DIPLOMSKI


Obavijesti