Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Upis u 1. godinu diplomskog studija
Za sve informacije o upisima u  prvu godinu diplomskog studija na Građevinskom fakultetu možete se obratiti na broj telefona: 01/4639 216 i 01/4639 431 ili referada@grad.hr
 

ODLUKA o mjerilima za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. godini 2021./2022.

ODLUKA za upis (upisne kvote) studenata u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. godini 2021./2022. 

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA U AK. GODINI 2021./2022.

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA U AK. GODINI 2021./2022.

PRIZNAVANJE ISPITA POLOŽENIH NA DRUGOM VISOKOM UČILIŠTU - rok za predaju zamolbe je od 8. rujna 2021. do 22. rujna 2021. Zamolba se predaje pisarnici Građevinskog fakulteta (Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10 000 Zagreb - pisarnica). Obrazac zamolbe možete preuzeti na poveznici: https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/ZAMOLBA_ZA_PRIZNAVANJE_ISPITA.pdf