Obavijesti
Upis u 1. godinu diplomskog studija
Za sve informacije o upisima u  prvu godinu diplomskog studija na Građevinskom fakultetu možete se obratiti na broj telefona: 01/4639 500 ili tpeternel@grad.hr, Tomislav Peternel