Upisi u ak. godinu 2017./2018.

Obavijest o prijavama za prijelaz s drugih srodnih tehničkih fakulteta na drugu godinu preddiplomskog studija građevinarstva

Sukladno općim aktima Fakulteta prijelaz s drugih srodnih tehničkih fakulteta je moguć na drugu godinu preddiplomskog studija.

Pravo prijelaza imaju studenti koji su ostvarili najmanje 55 ECTS bodova ili najviše jedan ne položen ispit iz prve godine studija na fakultetu s kojeg prelaze uz uvjet da su te bodove, odnosno položene ispite ostvarili u najviše jednoj akademskoj godini.

Prijave za upis podnose se osobno  u studentskoj referadi (Kačićeva 26, soba broj 50) do 27. rujna 2017. godine ili preporučeno poštom.

Pristupnici su dužni predati:

      zamolbu za upis

      prijepis ocjena s navedenim prosjekom ocjena

      presliku indeksa

      ovjereni studijski program fakulteta

      uplatnicu o plaćenim troškovima prijave u iznosu od 400 kn uplaćene na IBAN Građevinskog fakulteta, broj: HR0223600001101219412, svrha: troškovi prijave, primatelj: Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb.

Upis pristupnika bit će u subotu 30. rujna 2017. godine u 9 sati u studentskoj referadi. Daljnje obavijesti o upisu pristupnika bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

Izmjena Obavijesti o prijavama na preddiplomski studij građevinarstva za osobe koje su završile stručni studij građevinarstva – produžetak prijave

 

Pravo prijave imaju osobe koje su završile stručni studij građevinarstva.

Pristupnici su dužni priložiti:
• zamolbu za upis
• prijepis ocjena s navedenim prosjekom ocjena, ovjereni studijski program završenog stručnog studija građevinarstva
• svjedodžbu, odnosno diplomu o završenom stručnom studiju građevinarstva, a kandidati koji su studirali izvan RH i Potvrdu o priznavanju - nostrifikaciju
• uplatnicu o plaćenim troškovima prijave u iznosu od 400 kn uplaćene na IBAN Građevinskog fakulteta, broj: HR0223600001101219412, svrha: troškovi prijave, primatelj: Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb.

Prijave se podnose osobno u studentskoj referadi (Kačićeva 26, soba broj 50) do 29. rujna 2017. do 10 sati ili preporučeno poštom.

Upis pristupnika odgađa se i biti će u ponedjeljak 02. listopada 2017. godine u 9 sati u studentskoj referadi.

Za upis u 3. godinu studija potrebno je donijeti originalne dokumente ukoliko su kod prijave ostavili kopije.

§  Svjedodžbu/diplomu/potvrdu o završenom stručnom studiju građevinarstva

§  prijepis ocjena s navedenim prosjekom ocjena

§  Presliku domovnice

§  Izvornik rodnog  lista

§  dvije slike format 4x6 cm

§  potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćene na IBAN Fakulteta HR022360000-1101219412  (temeljem uplate dobiva se sav upisni materijal) uz naznaku: troškovi upisa i upisnog materijala

Troškovi participacije školarine:

Pristupnici su obvezni plaćati  participaciju u troškovima studija i obvezni su na upis donijeti  uplatnicu kao dokaz o plaćenoj participaciji u iznosu od 8.400,00 kn na IBAN Fakulteta HR022360000-1101219412 s naznakom troškovi participacije školarine. Poziv na broj:  OIB pristupnika-10.

Uplatnice priložiti uz ostale dokumente pri upisu.

Obavijest o prijavama na preddiplomskom studiju građevinarstva za osobe koje su završile  srodni  tehnički sveučilišni studij

Pravo prijave imaju osobe koje su završile srodni tehnički sveučilišni studij.

Osobama kojima se u postupku utvrdi razlika predmeta veća od 21 ECTS bodova mogu se upisati samo na preddiplomski studij. Osobama kojima se utvrdi razlika predmeta 20 i manje ECTS bodova mogu se prijaviti za upis na diplomski studij.

Pristupnici su dužni priložiti:

·         zamolbu za upis

·         ovjereni studijski program fakulteta

·         prijepis ocjena s navedenim prosjekom ocjena

·         svjedodžbu, odnosno diplomu o završenom fakultetu, a kandidati koji su studirali izvan RH i Potvrdu o priznavanju - nostrifikaciju

·         uplatnicu o plaćenim troškovima prijave u iznosu od 400,00 kn uplaćene na IBAN Građevinskog fakulteta, broj: HR0223600001101219412, svrha: troškovi prijave, primatelj: Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb.

Prijave za upis podnose se osobno u studentskoj referadi (Kačićeva 26, soba broj 50) do 27. rujna 2017. godine ili preporučeno poštom.

Upis pristupnika bit će u subotu 30. rujna 2017. godine u 9 sati u studentskoj referadi. Daljnje obavijesti o upisu pristupnika bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.


Obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan