Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kriteriji za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u ak. god. 2023./2024

 


Obavijest o prijavama i upisu u treću...
Autor: Urednik Građevinskog fakulteta

1. Pravo prijave i upisa treće godine preddiplomskog studija imaju osobe koje su završile stručni studij građevinarstva.

2. Pristupnici su dužni priložiti:
• zamolbu za upis
• ovjereni studijski program završenog stručnog studija građevinarstva, osim za osobe koje su završile stručni studij građevinarstva u trajanju od tri godine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu po studijskom programu od 2. lipnja 2005. godine
• prijepis ocjena s navedenim prosjekom ocjena
• svjedodžbu, odnosno diplomu o završenom stručnom studiju građevinarstva, a kandidati koji su studirali izvan RH i Potvrdu o priznavanju - nostrifikaciju
• uplatnicu o plaćenim troškovima prijave u iznosu od 400 kn uplaćene na IBAN Građevinskog fakulteta, broj: HR0223600001101219412, svrha: troškovi prijave, primatelj: Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb.

3. Prijave za upis podnose se osobno u studentskoj referadi (Kačićeva 26, soba broj 50) do 19. rujna 2014. godine do 10 sati ili preporučeno poštom.

4. Daljnje obavijesti o upisu prijavljenih pristupnika biti će objavljene na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan