Javna nabava
Građevinski fakultet posluje u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Dodatne dokumente možete preuzeti pod dokumentima javne nabave.

Obavijesti
Dokumenti javne nabave