Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Natječaj za upis studenata u I....
Autor: Tomislav Peternel

Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljen je Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2016./2017.

NATJEČAJ

DOSTAVA DOKUMENATA - Ostala dodatna učenička postignuća

Dokumente sa Županijskih natjecanja za učenike koji su osvojili prva mjesta na natjecanjima iz Matematike ili Fizike dostavljaju se u studentsku referadu Građevinskog fakulteta, Kačićeva 26, Zagreb, do 1. srpnja 2016. u srpanjskom roku, preporučeno poštom ili osobno.

Za unos podataka u NISpVU učenici su obvezni dostaviti kopiju osobne iskaznice i originalni dokument ili ovjerenu kopiju kojom dokazuju sudjelovanje na natjecanju i ostvareni uspjeh.

 

Autor: Urednik Građevinskog fakulteta
Recikliranje komunalnog mulja u...
Projekt RESCUE je uspostavni istraživački projekt koji se provodi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost . Projektom RESCUE istražuje se mogućnost i opravdanost ponovne upotrebe mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u betonskoj industriji. Voditelj projekta je doc.dr.sc. Dražen Vouk. Trajanje projekta je tri godine, od rujna 2014. do kolovoza 2017. godine.