Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NASTAVE
Autor: Miroslav Madžarac

1.       PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Nastava u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. provodit će se prema posebnom rasporedu održavanja zbog trenutne epidemiološke situacije.

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju građevinarstvo nastava će se održavati izmjenično u klupama i na daljinu tjedan za tjedan na način da je u prvom tjednu u klupama 1. turnus, a u drugom 2. turnus prema priloženom kalendaru. Nastava za 1. turnus počinje 28. rujna 2020., a za drugi turnus 5. listopada 2020., što vrijedi za sve godine preddiplomskog studija.

Održavanje jesenskih ispitnih rokova
Autor: Miroslav Madžarac

Jesenski ispitni rokovi održavat će se uz pridržavanje svih epidemioloških i drugih mjera koje su bile propisane i za ljetne ispitne rokove uz obavezno nošenje zaštitnih maski u prostorima Fakulteta.

Obavijest o obaveznom nošenju...
Autor: Miroslav Madžarac

Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 12. srpnja 2020. obavezno je nošenje zaštitnih maski tijekom boravka u svim zajedničkim prostorima Građevinskog fakulteta.

PRIJAVA ZA UPIS U PRVU GODINU...
Autor: Miroslav Madžarac

Prijave za upis u prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija zaprimaju se od 8. rujna 2020. do 22. rujna 2020. Uz prijavu potrebno je dostaviti domovnicu (hrvatski državljani); rodni list; preslika putne isprave ovjerene kod javnog bilježnika (strani državljani i državljani EU); diploma ili potvrda o završenom studiju; rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije; potvrdu s prijepisom ocjena s ukupnom ocjenom studija; dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 400,00 kuna. Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predaju uz prijavu samo dokaz o uplati troškova razredbenog postupka na IBAN Fakulteta, u iznosu od 400,00 kuna.
 
OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA

Natječaj se nalazi na sljedećoj poveznici

Obavijest o prijavama za prijelaznike...
Autor: Miroslav Madžarac
Autor: Miroslav Madžarac
Upute i animacije za korištenje...
Sveučilišni računalni centar je pripremio kratke animacije koje će uz već postojeće upute olakšati rad nastavnicima i studentima sa softvera Turnitin za provjeru autentičnosti. Korištenje softvera Turnitin preporuča se studentima i nastavnicima za provjeru autentičnosti završnih i diplomskih radova. Upute i animacije su dostupne na:   https://www.srce.unizg.hr/spa/upute-i-animacije .
Autor: Miroslav Madžarac
Objavljen Priručnik...
Autori i suradnici su kod izrade priručnika Urgentni program potresne obnove – UPPO posebno vodili računa da tehnička rješenja koja se predlažu za obnovu dimnjaka, zabatnih zidova i ostalih tavanskih struktura budu i konačno rješenje te da se obnova može nastaviti po Razinama obnove, kako će to biti propisano Zakonom.
Autor: Miroslav Madžarac
Upute studentima i nastavnicima za...
Sukladno uputama Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo studentima se na ulazu u zgradu Fakulteta mjeri temperatura te se o tome vodi evidencija. Kako bi se tijekom ljetnog ispitnog razdoblja izbjeglo stvaranje gužve prilikom ulaska u zgradu Fakulteta studenti su dužni doći na Fakultet prema rasporedu u tablici. Studenti ulaze u zgradu isključivo na glavni ulaz, a ukoliko im nije izmjerena temperatura i nisu evidentirani prilikom ulaska u zgradu neće moći pristupiti ispitu.
Autor: Miroslav Madžarac
Preporuke za održavanje nastave na...
Sukladno Preporukama za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima s obzirom na epidemiju COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20. svibnja 2020. Građevinski fakultet izradio je Preporuke za održavanje nastave na Građevinskom fakultetu nakon 21. svibnja 2020. Preporuke za održavanje nastave na Građevinskom fakultetu nakon 21. svibnja 2020. – prilog   Preporukama za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima s obzirom na epidemiju COVID-19 – prilog
Autor: Urednik Građevinskog fakulteta
Službena e-mail adresa za studente
U komunikaciji s nastavnicima i zaposlenicima Fakulteta , studenti su dužni koristiti službenu e-mail adresu Građevinskog fakulteta koja im je dodijeljena prilikom upisa u prvu godinu studija ( *@student.grad.hr ). Poruke poslane s a nonimnih e-mail adresa bit će zanemarene.