Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Ispravak dijela natječaja (objava...
Autor: Miroslav Madžarac

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
Ured dekana

Zagreb, 23.5.2017. 

Na Sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu održanoj 23. svibnja 2017., donesena je Odluka o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti kojom su definirani rokovi unutar kojih su sastavnice dužne Sveučilištu dostaviti Izvješća o provedbi postupka raspodjele sredstava te njihovo potrošnju:

Natječaj za potpore znanstvenim...
Autor: Miroslav Madžarac

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, temeljem odluke Fakultetskog vijeća donesene na 194. redovitoj sjednici održanoj 17. svibnja 2017., raspisuje natječaj za Potpore znanstvenim istraživanjima u 2017. godini iz sredstava koja su dodijeljena Fakultetu za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2017. godini.

Otvoren poziv na EGP i Norveški fond...
Autor: Miroslav Madžarac

Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih.
Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih.

Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja:

 *             Inovacije i istraživanja

*             Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi

*             Analize i istraživanja/studije.

Autor: Tomislav Peternel
PRIJAVITE SE NA PROJEKT „ISKUSTVO...
U natječaju Iskustvo zlata vrijedi 2017 mogu sudjelovati studenti u dobi od 18 do 25 godina, a prijaviti se mogu ispunjavanjem prijavnice na  http://bit.ly/2pQlvVE , najkasnije do 16. lipnja 2017. Uz osobne podatke, prijavna dokumentacija mora sadržavati: motivacijsko pismo, životopis i dokaz o invalidnosti ili socijalnoj ugroženosti.
Autor: Tomislav Peternel
Rezultati županijskih natjecanja i...
Pristupnici koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima iz predmeta Matematika ili/i Fizika, te koji su sudjelovali na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika moraju odgovarajuće dokaze dostaviti na Fakultet do 30. lipnja 2017. godine u srpanjskom roku na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb, kako bi se rezultati unijeli u NISpVU. Traženo dostaviti preporučenom poštom ili osobno u studentsku referadu, soba broj 50/prizemlje. Odgovarajuće dokaze dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Uz dokaze potrebno je dostaviti i kopiju osobne iskaznice. Naknado prispjeli dokazi bit će odbačeni.
Autor: Urednik Građevinskog fakulteta
Službena e-mail adresa za studente
U komunikaciji s nastavnicima i djelatnicima , studenti su dužni koristiti službenu e-mail adresu Građevinskog fakulteta koja im je dodijeljena prilikom upisa u prvu godinu studija ( *@student.grad.hr ). Poruke poslane s a nonimnih e-mail adresa će biti zanemarene.