Zavod za tehničku mehaniku
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Damir Lazarević 01/4639 640 640 e-mail D205a
prof. dr. sc. Mladen Meštrović 01/4639 608 608 e-mail D207
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Krešimir Fresl 01/4639 604 604 e-mail D204a
prof. dr. sc. Joško Krolo 01/4639 607 607 e-mail D2
prof. dr. sc. Diana Šimić Penava 01/4639 426 426 e-mail D103
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić 01/4639 343 343 e-mail D105a
izv. prof. dr. sc. Domagoj Damjanović 01/4639 601 601 e-mail D5
izv. prof. dr. sc. Višnja Tkalčević Lakušić 01/4639 132 132 e-mail D203
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Marko Bartolac 01/4639 694 694 e-mail D4
doc. dr. sc. Marija Demšić 01/4639 363 363 e-mail D207a
doc. dr. sc. Ivan Duvnjak 01/4639 603 603 e-mail D3
doc. dr. sc. Petra Gidak 01/4639 295 295 e-mail D205
doc. dr. sc. Ana Skender 01/4639 525 525 e-mail D102
doc. dr. sc. Marta Šavor Novak 01/4639 340 340 e-mail D105
doc. dr. sc. Mario Uroš 01/4639 340 340 e-mail D105
poslijedoktorand
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Marina Frančić Smrkić 01/4639 247 247 e-mail D104
asistent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. ing. aedif. Maja Baniček 01/4639 363 363 e-mail 207a
mag. ing. aedif. Suzana Ereiz 01 4639 615 615 e-mail D5a
mag. ing. aedif. Katarina Holek 01/4639 525 525 e-mail D102
mag. ing. aedif. Karlo Jandrić 01/4639 244 244 e-mail D110
mag. ing. aedif. Janko Košćak 01/4639 694 694 e-mail D4
mag. ing. aedif. Elizabeta Šamec 01/4639 295 295 e-mail D205
mag. ing. aedif. Tea Žagar 01/4639 244 244 e-mail D110
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Željko Kelković 01/4639 605 605 e-mail D10
Ana Martić 01/4639 600 600 e-mail D109

professor emeritus
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Milutin Anđelić 01/4639 294 294 e-mail D206
prof. dr. sc. Josip Dvornik e-mail