PRIJAVE I UPISI U 1. GODINU...
Autor: Tomislav Peternel

PRIJAVA 

Pravo prijave imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva i osobe koje su završile srodni tehnički sveučilišni studij ili stručni studij građevinarstva.

Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Građevinskom fakultetu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./209. prilažu samo prijavu.

Prijave za upis moraju biti zaprimljene od 10. do 24. rujna 2019. godine. Prijave zaprimljene nakon navedenog roka bit će odbačene.

Prijava se podnosi na posebnom obrascu koji se može dobiti u Studentskoj referadi ili skinuti s mrežne stranice Građevinskog fakulteta.

OBRAZAC PRIJAVE

Uz prijavu potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

  1. domovnicu (ako su hrvatski državljani),
  2. rodni list,
  3. strani državljani i državljani iz EU prilažu presliku putne isprave ovjerene kod javnog bilježnika,
  4. diplomu ili potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju, odnosno diplomu stručnog studija građevinarstva ili potvrdu o završenom stručnom studiju građevinarstva,
  5. osobe koje su studij završile izvan Republike Hrvatske prilažu i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije,
  6. potvrdu s prijepisom ocjena s ukupnom ocjenom studija,
  7. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 400,00 kuna. Uplatu izvršiti na IBAN Fakulteta HR0223600001101219412, u pozivu na broj upisati OIB pristupnika.
Popis obavijesti
Upis u 1. godinu diplomskog studija
Za sve informacije o upisima u  prvu godinu diplomskog studija na Građevinskom fakultetu možete se obratiti na broj telefona: 01/4639 216 i 01/4639 431 ili referada@grad.hr