Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU NASTAVE
Autor: Miroslav Madžarac

1.       PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Nastava u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. provodit će se prema posebnom rasporedu održavanja zbog trenutne epidemiološke situacije.

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju građevinarstvo nastava će se održavati izmjenično u klupama i na daljinu tjedan za tjedan na način da je u prvom tjednu u klupama 1. turnus, a u drugom 2. turnus prema priloženom kalendaru. Nastava za 1. turnus počinje 28. rujna 2020., a za drugi turnus 5. listopada 2020., što vrijedi za sve godine preddiplomskog studija.

1. i 2. godina se dodatno dijele na podturnuse, prvi turnus na obje godine dijeli se na podturnuse 1A (grupe a1, b1, c1, d1) i 1B (grupe e1, f1, g1, h1), a drugi turnus na podturnse 2A (grupe a2, b2, c2, d2) i 2B (grupe e2, f2, g2, h2). U tjednima kada su studenti u klupama nastava se održava prema rasporedu A i B , a u tjednima kada se nastava održava na daljinu isključivo se koristi raspored A (satnica je dostupna na dnu službene web stranice fakulteta). 

3. godina nema podjele na podturnuse i nastava se održava izmjenično u klupama i na daljinu za 1. i 2. turnus prema jedinstvenom rasporedu.

Podjela na turnuse, podturnuse i grupe po godinama studija izradit će se nakon što se provedu upisi te će se dodati kao prilog ovoj obavijesti.

Uvodno predavanje za studente 1. godine održat će se u prvom tjednu nastave od 8.00 do 9.00 u dvorani VP, za studente 1. turnusa 28. rujna 2020., a za studente 2. turnusa 5. listopada 2020.

GRUPE STUDENATA 1., 2. I 3. GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

2.       DIPLOMSKI STUDIJ

Nastava na diplomskom studiju odvijat će se sukladno planu održavanja nastave pojedinog Zavoda, o čemu će studenti diplomskog studija biti obaviješteni od strane Voditelja smjera.

Pri održavanju nastave u klupama primjenjivat će se preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a posebno skrećemo pažnju na sljedeće: 

Pri boravku na Fakultetu studenti i zaposlenici su obavezni nositi zaštitne maske te držati propisani razmak.
Sredstva za dezinfekciju ruku biti će osigurana na frekventnim mjestima u zgradi fakulteta. 
Prostorije u kojima borave studenti redovito će se dezinficirati.
Tijekom održavanja nastave vodit će se evidencija o prisutnih studenata. 
Preporuka je da se nastava održava u blok satovima kada je to moguće.

Popis obavijesti