O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Davor Skejić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 220A
Telefon:+385 1 4639-428
Telefon kućni:428
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://hr.linkedin.com/pub/davor-skejic/79/338/687
URL službenih stranica na Webu: https://www.researchgate.net/profile/Davor_Skejic
Zavod/služba : Zavod za konstrukcije
Godina diplomiranja:2001.
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2009.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je 1976. u Dubrovniku. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Dubrovniku studirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 2001. Magistrirao je s temom „Pouzdanost djelomično nepopustljivih zavarenih priključaka nosač-stup“ 2005. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je tezom „Procjena pouzdanosti priključaka nosač-stup izvedenih kutnicima“ 2009. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija zapošljava se u tvrtki Indokonzalting d.o.o. u Zagrebu. Od rujna 2001. radi kao asistent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta biran je 2010. a u izvanrednog profesora 2016. Njegov znanstveno-istraživački rad je temeljno vezan uz šire područje pouzdanosti konstrukcija, a posebno je usredotočen na djelomično nepopustljive priključke u čeličnim konstrukcijama, ponašanje metalnih  konstrukcija pod djelovanjem požara kao i istraživanje spregnutih posmičnih stijena izrađenih od čelika i betona izloženih cikličkom opterećenju. Za svoj znanstveno-istraživački rad primio je nekoliko međunarodnih nagrada. U stručnoj djelatnosti bavi se poslovima projektiranja, nadzora nad izgradnjom građevina, ekspertizama i sanacijama, a radi i kao ekspert na poslovima akreditacije za područje građevnih proizvoda u Hrvatskoj i Sloveniji.

Nagrade

Međunarodna nagrada za istraživanje TRIMO Research Awards – 2005, TRIMO d.d., Slovenije – dodijeljena 2006. godine za magistarski rad.
Međunarodna nagrada za istraživanje TRIMO Research Awards – 2009, TRIMO d.d., Slovenije – dodijeljena 2010. godine za doktorski rad.
Nagrada za najbolji rad mladih znanstvenika iz područja eksperimentalne mehanike na 6. europskoj konferenciji o čeličnim i spregnutim konstrukcijama EUROSTEEL 2011: Best paper of young scientist award on experimental mechanics - EUROSTEEL Budapest 2011, Budimpešta, Mađarska, 2. rujna 2011.
Nagrada za znanstvenu izvrsnost: Nagrada za najbolji znanstveni rad objavljen u 2015. godini u časopisu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - GRAĐEVINAR, 4. Hrvatski graditeljski forum, Zagreb, Hrvatska, 30. studenog 2017.​​​

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u nastavi na sveučilišnom dodiplomskom studiju od akademske godine 2001./2002. na auditornim i konstruktivnim vježbama iz predmeta: Metalne konstrukcije IMetalne konstrukcije II.
Od akademske godine 2007./2008. sudjeluje u nastavi na prediplomskom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta Metalne konstrukcije I, a od 2008./2009. akademske godine i u nastavi na diplomskom studiju iz predmeta: Metalne konstrukcije IIMetalne konstrukcije IIIStabilnost konstrukcijaPouzdanost konstrukcijaPrimijenjena metalurgija (nositelj od 2011./2012.).
Od akademske godine 2011./2012. nositelj je kolegija Umornost materijala i konstrukcija na poslijediplomskom doktorskom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (istraživačka grana Nosive konstrukcije).
Od akademske godine 2017./2018. nositelj je kolegija Sigurnost nosivih konstrukcija u požaru na poslijediplomskom specijalističkom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (usmjerenje Požarno inženjerstvo).
Na diplomskom studiju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od akademske godine 2019./2020., nositelj je kolegija: Metalne konstrukcije IIMetalne konstrukcije III i Pouzdanost konstrukcija.

Izabrane publikacije

Boko, Ivica; Skejić, Davor; Torić, Neno: ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Udžbenik Sveučilišta u Splitu i Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Split, 2017.
Skejić, Davor; Džeba, Ivica: ČELIČNE KONSTRUKCIJE, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Sveučilišni priručnik, Zagreb, 2015.

Javora, Anka; Skejić, Davor: Resistance assessment of beam-to-column joints with different blind bolt systems, Tehnički vjesnik 24, 4(2017), 1103-1112.
Silva, Thiago; Carić, Martina; Couto, Carlos; Vila Real, Paulo; Lopes, Nuno; Skejić, Davor: Buckling analysis of steel frames exposed to natural fire scenarios, Structures (2352-0124) Vol. 10, 2017, 76-88.
Skejić, Davor; Boko, Ivica; Torić, Neno: Aluminij kao materijal za suvremene konstrukcije, Građevinar 67 (2015)11, 1075-1085.
Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Beg, Darko: Behaviour of stiffened flange cleat joints, Journal of Constructional Steel Research Vol.103, No.12, (2014), 61-76.
Komorski, Ana; Skejić, Davor; Dujmović, Darko: Reliability assessment of overhead transmission line towers in the Republic of Croatia, Tehnički vjesnik 20, 3(2013), 381-390.
Skejić, Davor; Androić, Boris; Bačić, Dubravko: Tensegrity konstrukcije - inovativni sustavi laganih konstrukcija, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, God. 20 (2012), Broj 1(43), 198-209.
Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Androić, Boris: Behaviour of welded beam-to-column joints subjected to the static load, Structural Engineering and Mechanics Vol. 29, No. 1 (2008), 17-35.
Skejić, Davor; Dujmović, Darko; Androić, Boris: Reliability of the bending resistance of welded beam-to-column joints, Journal of Constructional Steel Research Vol.64, No.4, (2008), pp. 388-399.

Profesionalni interesi i članstva

Stručni ispit je položio 2004., a u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva upisan je 2005. godine. U sklopu dosadašnjeg rada djelovao je na širokom polju konstruktorske djelatnosti iz područja metalnih konstrukcija (osiguranje kvalitete izgradnje, projektiranje, tehnička kontrola projekata, ekspertize, sanacije i ispitivanja).

Članstva:

Urednički odbor časopisa Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - GRAĐEVINAR, član odbora (od 2019.)
Project Team for the Evolution of the Structural Eurocodes: SC9.T1 for phase 1 of Mandate M/515: Aluminium - Update and Simplification of all parts of EN 1999, član (od 2015.)
Stručno povjerenstvo za izradu nacrta Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, član povjerenstva, voditelj radne skupine za aluminijske konstrukcije (od 2015.)
Slovenska akreditacija, ekspert (od 2015.)
European Committee for Standardization (CEN): CEN/TC 250/SC 03/WG 08, CEN/TC 250/SC 03/WG 10 i CEN/TC 250/SC 03/WG 12, aktivni registrirani član (od 2014.), CEN/TC 250/SC 09/WG 01 i CEN/TC 250/SC 09/WG 02 , aktivni registrirani član (od 2015.), CEN/TC 250/SC 09/WG 03, aktivni registrirani član (od 2018.)
European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), individualni član (od 2012.)
Hrvatski zavod za normizaciju (HZN), predsjednik tehničkog pododbora HZN/TO 548/PO 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija (od 2010.)
Hrvatska akreditacijska agencija, ekspert (od 2010.)
Hrvatski zavod za normizaciju (HZN), aktivni registrirani član: HZN/TO 167, HZN/TO 548/PO 1, HZN/TO 548/PO 3, HZN/TO 548/PO 9 (od 2007.), HZN/TO 548 (od 2012.) i HZN/TO 548/PO 10 (od 2016.)
Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG), individualni član (od 2005.)
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), individualni član (od 2002.)

Povijest zaposlenja

2016.-.......  – izvanredni profesor, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2010.-2016. – docent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2009.-2010. – znanstveni novak - viši asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2003.-2009. – znanstveni novak - asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2001.-2003. – znanstveni novak - mlađi asistent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2001. – projektant suradnik, Indokonzalting d.o.o. / Industrogradnja d.d., Zagreb