Izbornik predmeta
Obavijesti
HIDROLOGIJA 2
Šifra: 21762
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Damir Bekić
Izvođači: doc. dr. sc. Kristina Potočki - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Damir Bekić - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Kristina Potočki - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Konstrukcijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Analiza podataka o oborinama, prostorne i vremenske promjene intenziteta oborina. Određivanje reprezentativnog skupa oborinskih podataka. Izrada ITP krivulja (intenzitet, trajanje, ponavljanje) [2]
2. Hidrološki procesi na kopnu, određivanje intercepcije i evapotranspiracije, procjeđivanje u tlo i površinsko tečenje vode [2]
3. Podzemna voda, vlažnost tla, zasićena i ne zasićena zona, poljski kapacitet tla, vlažnost uvenuća [2]
4. Mjerenje razine podzemne vode. Identifikacija i tipovi vodonosnika. Propustljivost i transmisivnost vodonosnika. Darcyjev zakon filtracije [2]
5. Povezanost podzemne i površinske vode. Bazno i direktno otjecanje, odvajanje i prikaz baznog i direktnog otjecanja na hidrogramu [2]
6. Metode određivanja direktnog otjecanja, metoda jediničnog hidrograma, sintetički jedinični hidrogrami, trenutni jedinični hidrogram. Izokrone otjecanja, metoda izokrona [2]
7. Vrijeme koncentracije direktnog otjecanja sa sliva i vrijeme podizanja hidrograma ovisno o trajanju kiše [2]
8. S-hidrogram. Tvorba T-satnog jediničnog hidrograma [2]
9. Srebrenovićeva i Gavrilovićeva metoda direktnog otjecanja [2]
10. Tvorba prognoziranog hidrograma različitih vjerojatnosti pojavljivanja pomoću jediničnog hidrograma [2]
11. SCS metoda, SCS-jedinični hidrogram, redukcija vrha hidrograma od olujnih kiša koje traju kraće od vremena koncentracije otjecanja [2]
12. Retencijska i retardacijska svojstva sliva. Metoda linearnog rezervoara [2]
13. Hidrološka modeliranja, teorijski, konceptualni i sustavni modeli [2]
14. Višekriterijska analiza, optimizacijski procesi [2]
15. Primjena GIS tehnologije u hidrologiji [2]

Vježbe:
1. Ponavljanje osnovnih pojmova: komponente otjecanja, fizikalne karakteristike sliva (auditorne) [2]
2. Hidrološke i kartografske podloge (auditorne i konstrukcijske) [2]
3. Modeliranje u hidrologiji (auditorne i konstrukcijske) [2]
4. Modeliranje u HEC-HMS-u (auditorne i konstrukcijske) [2]
5. Prikaz elementa modela sliva u HEC-HMS-u (auditorne i konstrukcijske) [2]
6. Model gubitaka oborine i model baznog dotoka (auditorne i konstrukcijske) [2]
7. Određivanje topografskih karakteristika, vremena koncentracije i vremena zakašnjenja. Vododjelinica i podjela na podslivove (auditorne i konstrukcijske) [2]
8. Model direktnog otjecanja s površine sliva (auditorne) [2]
9. Model direktnog otjecanja s površine (konstrukcijske) [2]
10. Model transformacije vodnog vala u vodotoku (auditorne i konstrukcijske) [2]
11. ITP krivulje, projektna oborina (auditorne) [2]
12. Modeliranje kiše u HEC_HMS-u, projektna kiša (konstrukcijske) [2]
13. Simulacije otjecanja u HEC-HMS-u (auditorne) [2]
14. Simulacije otjecanja u HEC-HMS-u (konstrukcijske) [2]
15. Analiza izlaznih rezultata HEC-HMS-a (auditorne i konstrukcijske) [2]
Literatura:
  1. Husno Hrelja: Inženjerska hidrologija, Univerzitet u Sarajevu ? Građevinski fakultet, Sarajevo 2007.
  2. Ranko Žugaj: Hidrologija, Sveučilište u Zagrebu ? Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 2000.
  3. Stevan Prohaska, Vesna Ristić: Hidrologija - kroz teoriju i praksu, Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2002.
  4. Živko Vuković: Osnove hidrotehnike ? prvi dio ? prva knjiga, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zagreb 1996.
  5. Dionis Srebrenović: Primijenjena hidrologija, Tehnička knjiga, Zagreb 1986.
  6. Eugen Čavlek: Osnove hidrologije, Geodetski fakultet, Zagreb 1992.
  7. Ognjen Bonaći: Oborine, glavna ulazna veličina u hidrološki ciklus, Split, 1994.
  8. Ven Te Chow: Book of Applied Hydrology, Mc Graw-Hill Book Company, INC New York, Toronto, London.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija: