Izbornik predmeta
HIDRAULIKA 2
Šifra: 104067
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Gjetvaj
prof. dr. sc. Goran Lončar
Izvođači: Hrvoje Mostečak , dipl. ing. građ. - Projektantske vježbe

prof. dr. sc. Goran Gjetvaj - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 10
Projektantske vježbe 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Fizikalni modeli, metode istraživanja strujanja fluida, kratka povijest hidrauličkog modeliranja, osnove fizikalnog modeliranja i uvjeti sličnosti, primjeri fizikalnog modeliranja, prednosti i mane fizikalnog modela [2]
2. Hidrotehnički laboratorij, koncipiranje modela i mjerenja koje će studenti izraditi u okviru ovog predmeta [2]
3. Karakteristični bezdimenzionalni parametri, modeli sa distorzijom, efekt mjerila, efekt laboratorija [2]
4. O zadovoljavanju Reynolsdovog i drugih uvjeta hidrodinamičke sličnosti [2]
5. Analiza postavljene koncepcije pojedinih modela [2]
6. Mjerna tehnika, mjerenje razine vode, mjerenje brzine, mjerenje protoka [2]
7. Metode mjerenja tlaka i sila, mjerenje ostalih parametara (temperatura, koncentracija tvari, ...) [2]
8. Mjerenje u laboratoriju, oprema laboratorija i mjerni sustavi, planiranje mjerenja, optimalizacija pokusa [2]
9. Mjerenja u prirodi: organizacija i metode mjerenja, mjerenje razina i protoka, mjerenje nanosa [2]
10. Prikupljanje izmjerenih podataka i upravljanje sustavima, senzori i izvršni organi [2]
11. Obrada izmjerenih vrijednosti, pogreške mjerenja [2]
12. Multipleksori, analogno-digitalni konvertor, digitalno-analogni konvertor [2]
13. Prikaz i obrada rezultata, prijenos podataka na daljinu [2]
14. Prezentacija provedenog modeliranja [2]
15. Kolokvij ? ispit [2]

Vježbe:
1. Uvodno o izradi modela, odabir problema koji će se modelirati, opis raspoložive mjerne tehnike [2]
2. Koncipiranje modela, odabir mjerne tehnike, odabir mjerila modela, smještaj modela u laboratorij, izrada hidrauličke sheme i okvirnog plana pokusa [2]
3. Prikupljanje materijala i analiza raspoložive mjerne opreme i njene prikladnosti za model [2]
4. Verifikacija koncepcije izrade modela [2]
5. Izrada modela, ugradnja mjerne tehnike i njeno baždarenje [4]
6. Puštanje modela u probni rad te uočavanje nedostataka [2]
7. Provedba korekcija na modelu [2]
8. Provedba mjerenja [4]
9. Obrada rezultata mjerenja [2]
10. Provedba dodatnih mjerenja (po potrebi ponavljanje neuspjelih mjerenja - izrada potrebnih modifikacija) [2]
11. Obrada i analiza novih mjerenja - izrada zaključaka i smjernica za idući model [2]
12. Prezentacija izrađenog modela i dobivenih rezultata [2]
13. Predaja završnog izvještaja i konzerviranje modela [2]
Literatura:
  1. Gjetvaj, G.: Hidraulika 2 (Interna skripta).
  2. Kobus, H.: Hydraulic Modeling, Verlag Paul Parey, Hamburg, 1980.
  3. Novak, P.; Čabelka, J.: Models in Hydraulic Engineering, Pitman,1981.
Preporučena literatura:
  1. Chow, V. T.: Open Channel Hydraulics, Mc Graw-Hill Kogakusha, 1986.
  2. Roy, D. N.: Applied Fluid Mechanics, Ellis Horwood limited, New York, 1988.
  3. Tavaularis, S.: Measurements in fluid mechanics, Cambridge University press, 2005.
  4. Bos, M. G.: Discharge measurement structures, ILRI publication 20, 1989.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : HIDRAULIKA 1
3. semestar
Izborni predmet 3. semestra Diplomski studij-(36) Hidrotehnika - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja