Izbornik predmeta
Osnovne informacije za ak. god. 2014./2015.
 • Prisustvovanje predavanjima je obavezno.
 • Studenti se upućuju na korištenje konzultacija. Konzultacije su ponedjeljkom od 14 do 15 sati u kabinetima nastavnika.
 • Predviđena su tri kolokvija:
  • 13. travnja 2015. g.        11:15 – 12:00
  • u 11. tjednu nastave (4. - 8. svibnja.); točno vrijeme bit će naknadno određeno
  • 1. lipnja 2015. g.            11:15 – 12:00
 • Kriteriji:
  • Uvjeti za potpis najmanje 25 % bodova po svakom kolokviju (popravni polažu oni koji nisu ostvarili taj uvjet na samo jednom kolokviju).
  • Neopravdani izostanak s bilo kojeg kolokvija znači gubitak potpisa. Izostanak se može opravdati u roku od dva tjedna nakon izostanka. Svako naknadno donošenje ispričnica, poslije utvrđenog roka, neće se uvažavati osim u iznimnim slučajevima.
  • Više od 60% bodova po svakom kolokviju – oslobađanje pismenog dijela ispita (Studenti oslobođeni pismenog dijela ispita imaju pravo na oslobođenje samo na jednom ispitnom roku. Pravo oslobođenja vrijedi do kraja veljače 2016. g.).
  • Usmeni dio ispita je obavezan za sve studente.
 • Popravni kolokvij
  • 6. lipnja 2015. g.          11:15 – 12:00
 • Pravo pristupa popravnom kolokviju imaju samo studenti koji imaju jedan opravdan izostanak s kolokvija ili jedan kolokvij ocijenjen s manje od 25 % bodova; tj. studenti koji imaju jedan opravdan izostanak i jedan kolokvij s manje od 25 % bodova neće moći pristupiti popravnom kolokviju i gube potpis. Studenti koji imaju dva opravdana izostanka neće moći pristupiti popravnom kolokviju i gube potpis (osim u iznimnim slučajevima).
 • Studenti koji ponovno upisuju HG, a stekli su potpis iz predmeta HG tokom prijašnjih godina imaju pravo upisa potpisa bez polaganja kolokvija i pohađanja nastave. Studenti koji žele takav status moraju se prijaviti kod asist. Gilje do 4. ožujka 2015. g. u sljedećem terminu:
  • 23. 2. 2015. g. u terminu konzultacija (13 h - 14 h);
  • 25. 2. 2015. g. od 12 h do 13 h;
  • 2. 3. 2015. g. u terminu konzultacija (13 h - 14 h);
  • 4. 3. 2015. g. od 12 h do 13 h.
 • Naknadno se neće uvažavati prijave za upis potpisa.