Izbornik predmeta
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.
HM1 - STARO

 Predavanja i vježbe iz predmeta Hidrotehničke melioracije 1 održavaju se u kompjuterskoj učionici 217. 

Predavanja nalaze se ovdje. (za studente, potreban AAI@EduHr korisnički račun)

Vježbe

Semestralni rad izrađuje se na računalu. Vježbe su podijeljene na Auditorne i Konstruktivne.

Vježbe se održavaju prema predviđenom rasporedu, koji se nalazi se ovdje.

O pohađanju vježbi vodi se evidencija, koja se nalazi ovdje.

Podloge

Potrebne podloge za izradu rada nalaze se ovdje. (za studente, potreban AAI@EduHr korisnički račun)

Kolokviji

Rezultati kolokvija i ocjene programa nalaze se ovdje.

 

 


Obavijesti