Izbornik predmeta
Mehanika loma

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc.Joško Krolo
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 6
Opis predmeta:
Povijesni razvoj mehanike loma. Idealna čvrstoća materijala. Duktilnost i krhkost.
Fizika loma. Načini propagacije pukotina. - Linearno elastična mehanika loma:
Osnovne jednadžbe, Utjecaj pukotina na koncentraciju naprezanja, Griffith-ov uvjet
za razvoj pukotine (energetski pristup) i Irwin-ova modifikacija, Brzina oslobađanja
energije, Osnovni oblici razvoja pukotine, Polje naprezanja i pomaka u okolišu
pukotine, Faktor intenziteta naprezanja i njegovo značenje, Kriteriji loma. - Elastoplastična
mehanika loma: Područje plastičnosti u vrhu pukotine, Dugdale-ov model
za elasto-plastične materijale, Otvaranje pukotine u vrhu, Rice-ov konturni integral,
Stabilni i nestabilni razvoj pukotine, Kriteriji loma. - Ponašanje materijala: Mehanizmi
loma metala i nemetala (plastični materijali, kompoziti, keramika, beton i kamen). –
Dinamički lom. - Parametri mehanike loma mjerodavni za ponašanje materijala pri
pojavi pukotina i njihovo eksperimentalno određivanje. Numeričke metode u mehanici
loma. Primjena mehanike loma pri proračunu i dimenzioniranju konstrukcija.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja