Izbornik predmeta
MOSTOVI
Šifra: 209550
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić
izv. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer - Projektantske vježbe
Dominik Skokandić , mag. ing. aedif. - Projektantske vježbe
dr. sc. Mladen Srbić - Projektantske vježbe
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić - Projektantske vježbe

doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer - Konstrukcijske vježbe
Dominik Skokandić , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe
dr. sc. Mladen Srbić - Konstrukcijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Projektantske vježbe 7
Konstrukcijske vježbe 8
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : GRAĐEVNA STATIKA 1
Položen : MEHANIKA TLA
Odslušan : BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2019./2020.

U ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. predavanja će se održavati ponedjeljkom od 14:15 -16:00 sati u Velikoj predavaonici.

Datum Red.br. Predavanje
24.02.2020.
I.
Uvod i Opći podaci
02.03.2020.
II.
Vrste mostova, Temeljni zahtjevi na mostove i Prometni uvjeti
09.03.2020.
III.
Opterećenja mostova
16.03.2020.
IV.
Činitelji pouzdanosti mostova i Elementi dispozicije mostova
23.03.2020.
V.
Nosive strukture u mostovima 1. dio
30.03.2020.
VI.
Nosive strukture u mostovima 2. dio
I. KOLOKVIJ (predavanja I-V)
06.04.2020.
VII.
Donji ustroj 
20.04.2020.
VIII.
Oprema mostova
27.04.2020.
  IX. 
Elementi oblikovanja
04.05.2020.
X.
Građenje mostova
11.05.2020.
XI.
Održavanje mostova i Mostovi u izvanrednim okolnostima
18.05.2020.   II. KOLOKVIJ (predavanja VI-XI)
25.05.2020.
XII.  
Pregled povijesti građenja mostova i Suvremeni mostarski dometi
01.06.2020.
  POPRAVNI KOLOKVIJ (predavanja I-XI)

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2019/2020.

U ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. vježbe će se održavati četvrtkom.

NAPOMENA: Grupe studenata za vježbe iz mostova se nalaze u repozitoriju i nisu u potpunosti jednake onima
formiranima od referade, tako da se studenti upućuju da provjere kojoj grupi pripadaju.

Tijekom vježbi svaki student izrađuje program - konstrukcijsko rješenje i proračun armiranobetonskog mosta.
Ocjena iz vježbi utvrđuje se na temelju uspješnosti u rješavanju programa.
Pozitivno ocijenjen program je uvjet za drugi potpis.
Studenti su obavezni prisustvovati svim vježbama.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI
Datum
Sadržaj
Tip vježbi
27.02.2020.
Upoznavanje s programom, dispozicija i poprečni presjeci
projektantske
05.03.2020. Oblikovanje poprečnog presjeka i uzdužnog rasporeda
Podjela programa
projektantske
12.03.2020.
Donji ustroj - upornjak, stupovi i ležajevi
projektantske
19.03.2020.
Dispozicija - crtanje i pregled
konstrukcijske
26.03.2020.
Oprema mosta i detalji
projektantske
02.04.2020.
Crtanje i pregled dispozicije
konstrukcijske
09.04.2020.
Crtanje i pregled dispozicije
Predaja dispozicije
konstrukcijske
16.04.2020.
Analiza opterećenja i poprečna razdioba
projektantske
23.04.2020.
Statički proračun
projektantske
30.04.2020.
Pregled analize opterećenja
konstrukcijske
07.05.2020.
Pregled statičkog proračuna
konstrukcijske
14.05.2020.
Dimenzioniranje i izrada armaturnih nacrta
projektantske
21.05.2020.
Pregled i predaja analize opterećenja, statičkog proračuna i dimenzioniranja
Predaja analize opterećenja i statičkog proračuna
konstrukcijske
28.05.2020. Pregled i predaja dimenzioniranja   konstrukcijske
04.06.2020.
Pregled, obrana, i ocjena cjelokupnog programa
konstrukcijske
Krajnji rok za predaju i obranu dovršenih programa: vježbe 04.06.2020.

 


Uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita

Za stjecanje prava na drugi potpis potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program, prisustvo na vježbama (100%) i prisustvo na predavanjima (75%).
Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program.
Za oslobađanje od polaganja čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program.
Popravnom kolokviju mogu pristupiti samo studenti koji su pozitivno ocijenjeni na barem jednom kolokviju. 
Na popravnom kolokviju piše se gradivo cijelog kolegija. 
Ukupna ocjena se formira iz ocjene kolokvija i ocjene vježbi.

Raspored konzultacija u akademskoj godini 2019./2020.

U ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. konzultacije će se održavati prema slijedećem rasporedu:

Grupa
Vrijeme
Predavaonica
Asistent
A i H
Utorak od 10:00-11:00
12:00-14:00
soba 127
Dominik Skokandić
B, D i E
Utorak
09:00-10:00
13:00-14:00
soba 128
Mladen Srbić
C
Utorak
14:00-15:00
soba 126
doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer
F i G
Ponedjeljak 10-11h soba 125 izv.prof.dr.sc. Anđelko Vlašić

Demonstrature iz mostova

Demonstrature iz mostova se održavaju  prema rasporedu:

Demonstrator:  Lucija Kvakarić, ponedjeljak od 08:00 do 10:00 h, 219

Demonstrator:  Marija Mendeš, petak od 14:00 do 16:00 h, KU2


Obavijesti
Predaja programa
Autor: Anđelko Vlašić

***VAŽNO*** OVA OBAVIJEST VRIJEDI ZA SVE GRUPE!

Mole se svi studenti da do četvrtka 04.06. završe i predaju program kako bi pravovremeno bila omogućena prijava ispita i organizacija pisanja u uvjetima epidemioloških mjera.

Predan program podrazumijeva slanje dvije pdf datoteke: DISPOZICIJSKI NACRTI i KNJIGA.

Pdf DISPOZICIJSKI NACRTI sadrži sve nacrte mosta u pravilnom mjerilu i na odgovarajućim formatima papira sa sastavnicama na svakom papiru (pripremljeno za print). Svi nacrti moraju biti objedinjeni u ISTI pdf DISPOZICIJSKI NACRTI.

Pdf KNJIGA mora sadržavati naslovnicu, programski zadatak, sadržaj, tehnički opis, analizu opterećenja, statički proračun, dimenzioniranje, skice armature (poglavlja idu ovim redoslijedom). Sve stranice u KNJIZI su formata A4 (uključivo skice armature).

Mole se studenti da u ime svake od ovih pdf dadoteka dodaju i svoje ime i prezime.

Kada svi dijelovi programa budu točno riješeni i na ovako opisan način složeni u pdf, asistent će vam evidentirati da je program uspiješno predan i biti će vam omogućen izlazak na ispit.

 

Dobivanje potpisa, polaganje ispita i...
Autor: Anđelko Vlašić

Poštovane kolegice i kolege,

S obzirom na epidemiološke mjere i način održavanja nastave u ovom semestru slijedi nekoliko važnih obavijesti vezano za dobivanja potpisa i načina polaganja ispita:

1. Uvjet za dobivanje potpisa je završen i predan program. Kako se kolokviji nisu održavali, uvjet minimalno 25% rješenosti kolokvija neće se primjenjivati.

2. Ocjene i obrane programa neće biti. Program mora biti na vrijeme predan i točan, što će evidentirati asistent svake pojedine grupe. 

3. Ispitni rokovi će se održati prema predviđenom rasporedu ispitnih rokova po datumima. Kako trenutne epidemiološke mjere nalažu ograničenje broja studenata u učionicama i držanje dovoljne distance, ispit će se održavati u više učionica, a moguća je i izmijenjena satnica održavanja ispita unutar predviđenog dana. O točnom vremenu i dvorani gdje će pojedini studenti pisati ispit ćete biti pravovremeno obaviješteni. 

4. Ocjena kolegija slijediti će iz ocjene pismenog ispita i prema potrebi usmenog ispita. 

Za sva dodatna pitanja molim da mi se obratite. 

Grupe G i F - projektantske vježbe
Autor: Anđelko Vlašić

Prostale projektantske vježbe za grupu G i F biti će održane preko Microsoft Teams servisa. Mole se studenti da instaliraju navedeni servis. Već je kreiran team za grupu G i F, pa bi vam trebalo biti vidljiv kod pokretanja servisa. Do sutra će unutar tima biti uploadani materijali za sutrašnje vježbe, uključivo sa video prezentacijom vježbi koju ćete moći skinuti i pogledati. 

Za predaju i pregled pojedinih dijelova programa važe pravila od ranije (onedrive folderi). 

Za sva dodatna pitanja obratite mi se putem maila ili chat poruke na Microsoft teamu. 

Predaja datoteka na pregled - pravila...
Autor: Anđelko Vlašić

Predaja datoteka sa dijelovima programa za grupu F i G (Vlašić) odvijati će se na slijedeći način:

1. Studenti će danas tokom dana dobiti na svoj fakultetski email link kojim će ubuduće moći pristupati share-anom OneDrive folderu. Svaki student imati će svoj folder kojem će samo on moći pristupiti. 

2. Studenti će u svoj folder stavljati PDF dokumete sa dijelovima programa. Pregledavati će se samo PDF formati, pa sve ostale formate datoteka NE STAVLJATI U FOLDER jer će biti ignorirani! Nacrti moraju biti isprintani u PDF na način da se poštuju zadana mjerila, debljine linija i kotiranje. Sve nacrte stavljati u jedan pdf na više stranica gdje će svaka stranica biti jedan papir za plotanje. Molim da kod formiranja pdf dokumenta stranice budu ispravno orijentirane.

3. Datoteka koja se upload-a u folder mora biti imenovana na slijedeći način:
"TIP"_"PREZIME"_"IME"_"DATUM".pdf 
Dozvoljene riječi za "TIP" će biti "SKICA", "NACRTI", "KNJIGA". Znači ako student šalje skicu onda će za prvu riječ datoteka napisati "SKICA", ako predaje pdf sa nacrtima onda će za prva riječ datoteke biti "NACRTI", ako predaje pdf sa analizom opterećenja, statičkim proračunom i dimenzioniranjem onda će to sve slijedom stavljati u pdf dokument koji će započinjati s prvom riječi "KNJIGA" i taj dokument će se samo nadopunjavati tokom semestra. Nakon "TIP"-a dokumenta, slijedeće dvije riječi su prezime i ime studenta (umjesto cro znakova č,ć,š,đ,ž pisati c,s,d,z), i posljednja riječ je datum kada je student uploadao file u formatu godina-mjesec-dan. Npr. mogući nazivi datoteke mogu biti:
"SKICA Peric Pero 2020-03-29.pdf"
"NACRTI Horvat Hrvoje 2020-04-19.pdf"
"KNJIGA Stark Tony 2020-05-17.pdf"

4. Mole se studenti da upload rade isključivo slijedećim danima i satima: ponedjeljak 8-12h, srijeda 12-23h. Ako se upload bude radio izvan ovih vremena vrlo vjerojatno će proći nezapaženo i nepregledano. Nakon uploada dozvolite do 24h za pregled. Kada pregled bude gotov u vašem folderu pojaviti će se datoteka koja će na kraju imati dodatak "AVrev" (npr. "NACRTI Horvat Hrvoje 2020-04-19 AVrev.pdf). 

5. Ukoliko bude potrebe za dodatnim napomenama i komentarima za studenta, ovi komentari će se pojaviti u datoteci "Prezime Ime Napomene.doc" koja će kod svakog studenta postojati u njegovom folderu (otvoriti ću je prema potrebi). Nakon svakog pregleda datoteke mole se studenti da provjere ima li u ovoj datoteci kakvih novih upisa. 

5. Ukoliko studenti budu imali kakvih pitanja koja se odnose na izradu programa, i dalje su slobodni koristiti email komunikaciju. Međutim, pregled i predaja pojedinih dijelova programa odvijati će se isključivo na gore naveden način. 

Ukoliko netko od studenata (grupa F i G) danas do kraja dana ne dobije poveznicu na svoj shared folder, molim da me kontaktira preko emaila.

Srdačan pozdrav i ostanite CORVID19 negativni!

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja