Izbornik predmeta
MOSTOVI
Šifra: 21728
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić
izv. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer - Konstrukcijske vježbe
Gordana Hrelja Kovačević , dipl. ing. građ. - Konstrukcijske vježbe
Dominik Skokandić , mag. ing. aedif. - Konstrukcijske vježbe
dr. sc. Mladen Srbić - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer - Auditorne vježbe
Gordana Hrelja Kovačević , dipl. ing. građ. - Auditorne vježbe
Dominik Skokandić , mag. ing. aedif. - Auditorne vježbe
dr. sc. Mladen Srbić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 7
Konstrukcijske vježbe 8
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod i opći podaci [2]
2. Vrste mostova. Temeljni zahtjevi na mostove [4]
3. Prometni uvjeti. Djelovanja na mostove [2]
4. Činitelji pouzdanosti mostova [2]
5. Elementi dispozicije mostova [2]
6. Nosive strukture u mostovima [4]
7. Donji ustroj. Oprema mostova [4]
8. Elementi oblikovanja [2]
9. Građenje mostova [2]
10. Održavanje mostova. Mostovi u izvanrednim okolnostima [2]
11. Pregled povijesti građenja mostova [2]
12. Suvremeni mostarski dometi [2]

Vježbe:
1. Upoznavanje s programom, dispozicija i poprečni presjeci, podjela programa (auditorne) [1]
2. Donji ustroj, podjela programa (auditorne) [1]
3. Oprema mosta i detalji (auditorne) [1]
4. Dispozicija ? crtanje i pregled (konstrukcijske) [2]
5. Dispozicija ? prijem dovršenih idejnih nacrta. Predaja dispozicije (konstrukcijske) [1]
6. Djelovanja na mostove, poprečna razdioba, priprema za statički proračun (auditorne) [1]
7. Modeliranje za proračunna računalu, osnove programa SOFISTIK (auditorne) [1]
8. Statički proračun na računalu ? SOFISTIK (konstrukcijske) [2]
9. Dimenzioniranje i izrada armaturnih nacrta (auditorne) [1]
10. Dimenzioniranje i izrada armaturnih nacrta, pregled statičkog proračuna (konstrukcijske) [1]
11. Tehnički opis, iskaz armature, oprema programa, pregled armaturnihnacrta (auditorne i konstrukcijske) [1]
12. Dovršavanje i pregled cjelokupnog programa (konstrukcijske) [1]
13. Pregled i predaja cjelokupnog programa (konstrukcijske) [1]
Literatura:
  1. Radić, J.: Uvod u mostarstvo, Hrvatska sveučilišna naklada, Jadring, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet, Zagreb, 2009.
  2. Radić, J.; Mandić, A.; Puž, G.: Konstruiranje mostova, Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet, Jadring, Zagreb, 2005.
  3. Separati s vježbi
Preporučena literatura:
  1. Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije ? riješeni primjeri
  2. Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije ? riješeni primjeri
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : GRAĐEVNA STATIKA 1
Položen : MEHANIKA TLA
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2018./2019.

U ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. predavanja će se održavati ponedjeljkom od 14:15 -16:00 sati u Velikoj predavaonici.

Datum Red.br. Predavanje
25.02.2019.
I.
Uvod i Opći podaci
04.03.2019.
II.
Vrste mostova, Temeljni zahtjevi na mostove i Prometni uvjeti
11.03.2019.
III.
Opterećenja mostova
18.03.2019.
IV.
Činitelji pouzdanosti mostova i Elementi dispozicije mostova
25.03.2019.
V.
Nosive strukture u mostovima 1. dio
01.04.2019.
VI.
Nosive strukture u mostovima 2. dio
I. KOLOKVIJ (predavanja I-V)
08.04.2019.
VII.
Donji ustroj 
15.04.2019.
VIII.
Oprema mostova
29.04.2019.
  IX. 
Elementi oblikovanja
06.05.2019.
X.
Građenje mostova
13.05.2019.
XI.
Održavanje mostova i Mostovi u izvanrednim okolnostima
20.05.2019.   II. KOLOKVIJ (predavanja VI-XI)
27.05.2019.
XII.  
Pregled povijesti građenja mostova i Suvremeni mostarski dometi
03.06.2019.
  POPRAVNI KOLOKVIJ (predavanja I-XI)

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2018/2019.

U ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. vježbe će se održavati četvrtkom prema slijedećem rasporedu:

Grupa
Vrijeme
Predavaonica
Asistent
A 8:00-9:00 C6 Dominik Skokandić
B 8:00-9:00 P1 Mladen Srbić
C
11:00 – 12:00
216
doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer
D
11:00 – 12:00
C4
Dominik Skokandić
E
12:00 – 13:00
C4
Dominik Skokandić
F
11:00 – 12:00
P1
Mladen Srbić
G
12:00 – 13:00
213
Gordana Hrelja Kovačević
H
09:00 – 10:00
C5
Dominik Skokandić

NAPOMENA: Grupe studenata za vježbe iz mostova se nalaze u repozitoriju i nisu u potpunosti jednake onima
formiranima od referade, tako da se studenti upućuju da provjere kojoj grupi pripadaju.

Tijekom vježbi svaki student izrađuje program - konstrukcijsko rješenje i proračun armiranobetonskog mosta.
Ocjena iz vježbi utvrđuje se na temelju uspješnosti u rješavanju programa.
Pozitivno ocijenjen program je uvjet za drugi potpis.
Studenti su obavezni prisustvovati svim vježbama.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI
Datum
Sadržaj
Tip vježbi
28.02.2019.
Upoznavanje s programom, dispozicija i poprečni presjeci
auditorne
07.03.2019. Oblikovanje poprečnog presjeka i uzdužnog rasporeda
Podjela programa
auditorne
14.03.2019.
Donji ustroj - upornjak
auditorne
21.03.2019.
Dispozicija - crtanje i pregled
konstruktivne
28.03.2019.
Donji ustroj - stupovi i ležajevi
auditorne
04.04.2019.
Oprema mosta i detalji
auditorne
11.04.2019.
Crtanje i pregled dispozicije
konstruktivne
18.04.2019.
Pregled i predaja dispozicije
Predaja dispozicije
konstruktivne

25.04.2019.
Analiza opterećenja i poprečna razdioba
auditorne
02.05.2019.
Statički proračun
auditorne
09.05.2019.
Pregled analize opterećenja i statičkog proračuna
konstruktivne
16.05.2019.
Dimenzioniranje i izrada armaturnih nacrta
auditorne
23.05.2019.
Pregled i predaja analize opterećenja i statičkog proračuna

Predaja analize opterećenja i statičkog proračuna

konstruktivne
30.05.2019. Pregled i predaja dimenzioniranja    konstruktivne
06.06.2019.
Pregled i ocjena cjelokupnog programa
konstruktivne
Krajnji rok za predaju dovršenih programa: vježbe 06.06.2019.

 


Uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita

Za stjecanje prava na drugi potpis potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program, prisustvo na vježbama (100%) i prisustvo na predavanjima (75%).
Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program.
Za oslobađanje od polaganja čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70% uspješnosti na oba kolokvija,
uz predan i pozitivno ocijenjen program.
Popravnom kolokviju mogu pristupiti samo studenti koji su pozitivno ocijenjeni na barem jednom kolokviju. 
Na popravnom kolokviju piše se gradivo cijelog kolegija. 
Ukupna ocjena se formira iz ocjene kolokvija i ocjene vježbi.

Raspored konzultacija u akademskoj godini 2017./2018.

U ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. konzultacije će se održavati prema slijedećem rasporedu:

Grupa
Vrijeme
Predavaonica
Asistent
A
Utorak od 10:00-11:00
12:00-14:00
soba 127
Dominik Skokandić
B
Utorak
09:00-10:00
13:00-14:00
soba 128
Mladen Srbić
C
Utorak
14:00-15:00
soba 126
doc.dr.sc. Jelena Bleiziffer
D
Utorak od 10:00-11:00
12:00-14:00
soba 126
      Dominik Skokandić
E
Utorak od 10:00-11:00
12:00-14:00
soba 127
Dominik Skokandić
F
Utorak
09:00-10:00
13:00-14:00
soba 128
Mladen Srbić
G
Utorak
11.00-13.00
kabinet asistentice
Gordana Hrelja Kovačević
H
Utorak od 10:00-11:00
12:00-14:00  
soba 127
Dominik Skokandić

Demonstrature iz mostova

Demonstrature iz mostova se održavaju u kompjuterskoj učionici KU2 prema rasporedu:

Demonstrator:  Luka Lulić, ponedjeljak od 08:00 do 10:00 h

Demonstrator:  David Plantak, petak od 14:00 do 16:00 h


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja