Izbornik predmeta
MOSTOVI 3
Šifra: 21794
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Bleiziffer
Izvođači: doc. dr. sc. Marija Kušter Marić - Konstrukcijske vježbe
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić - Konstrukcijske vježbe

doc. dr. sc. Marija Kušter Marić - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Anđelko Vlašić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 12
Konstrukcijske vježbe 18
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvodno o kolegiju: problematika gospodarenja, filozofija trajnosti i gospodarski odnosi [2]
2. Razvoj sustava gospodarenja mostovima: primjeri različitih sustava gospodarenja. Banka podataka: sadržaj, formiranje, dopunjavanje podacima [2]
3. Oštećenja mostova: primjeri i uzroci oštećenja pojedinih konstrukcijskih elemenata. Dijagnostika i monitoring: pregledi, istražni radovi, utvrđivanje stanja [2]
4. Ocjenjivanja i kategorizacija stanja. Predviđanje budućeg stanja - Strategije održavanja: plan održavanja, LCC i LCA analize [2]
5. Proračun preostalog životnog vijeka, proračun preostale nosivosti: pretpostavke, različite metode i pristupi [2]
6. Radovi održavanja: sanacije, adaptacije i rekonstrukcije: popravci, ojačanja, dodatna zaštita, prilagodbe. Primjeri iz prakse [2]
7. Oblikovanje suvremenih mostova: estetika mostova, sklad s okolinom, oblikovanje mosta kao cjeline, oblikovanje dijelova mosta [2]
8. Oblikovanje mostova prema nosivoj strukturi: grede, lukovi, razupore, viseći sustavi, ovješeni sustavi [2]
9. Oblikovanje mostova prema namjeni: pješački mostovi, nadvožnjaci, veliki prijelazi, mostovi posebnih namjena [2]
10. Kultura građenja mostova. Primjeri oblikovanja suvremenih mostova [2]
11. Poligonalni lučni mostovi [2]
12. Integriranje nadlučnih sklopova u nosivi sustav mostova [2]
13. Seizmika mostova [2]
14. Drveni mostovi [2]
15. Integrirani multidisciplinarni pristup projektiranju mostova [2]

Vježbe (auditorne):
1. Uvod u tematiku i način izvođenja vježbi putem studentskih seminara [2]
2. Pregled i ocjena stanja mosta - gornji ustroj [2]
3. Pregled i ocjena stanja mosta - donji ustroj [2]
4. Planiranje održavanja mostova [2]
5. Priprema za 1. kolokvij [2]
6. Priprema za 2. kolokvij [2]
Literatura:
  1. Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije - sanacije
  2. Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije - priručnik
  3. Radić, J.; Puž, G.; Bleiziffer, J.; Kušter, M.: Mostovi 3, predavanja objavljena na webu, Zagreb, 2011./2012.
  4. Radić, J.: Uvod u mostarstvo
  5. Radić, J.: Masivni mostovi
  6. Radić, J.; Mandić, A.; Puž, G.: Konstruiranje mostova
  7. Horvatić, D.; Šavor, Z.: Metalni mostovi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : MOSTOVI 2
Položen : PREDNAPETI BETON
Položen : TRAJNOST KONSTRUKCIJA 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Konstrukcije
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2018./2019.

U zimskom semestru akademske godine 2018./2019. predavanja će se održavati utorkom od 15:15-17:00 sati u predavaonici P4.

Datum

R.br.

Predavanje


 
I.
Uvodno predavanje

 
II.
Lučni mostovi

 
III.
Lučni mostovi - nastavak

 
IV.
Ovješeni mostovi

 
V.
Ovješeni mostovi - nastavak

 
VI.
Viseći mostovi

 
VII.
Estetika mostova
20. 11. 2018.

 
1. kolokvij (predavanja I-VI)

 
VIII.
Sustav gospodarenja mostovima

 
IX.
Ocjenjivanje i predviđanje stanja mostova

 
X.
Radovi održavanja

 
XI.
Integrirani pristup projektiranju mostova

 
XII.
Svjetski i hrvatski dometi u mostogradnji
15. 1. 2019.

 
2. kolokvij (predavanja VII-XII)
22. 1. 2019.

 
Popravni kolokvij

 

Uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita
Za stjecanje prava na drugi potpis potrebno je postići minimalno 25 % uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen program, 100 % prisutnost na vježbama i (minimalno) 60 % prisutnost na predavanjima.

Kolokvij sadrži 7 pitanja, svako pitanje nosi max 2 boda te je na jednom kolokviju moguće ostvariti max 14 bodova. Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60 % uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Za oslobađanje od polaganja čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70 % uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Ukupna ocjena iz kolokvija se formira kao srednja vrijednost ocjena iz kolokvija (ako je uspjeh na kolokviju jednak ili veći od
60 %). 

Pravo na popravni kolokvij imaju samo studenti koji nisu položili jedan od prva dva kolokvija. Popravni kolokvij svaki student piše iz onog dijela gradiva koji nije zadovoljio na redovnom kolokviju. Ukoliko student izlazi na oba redovna i na popravni kolokvij, ocjena kolokvija se formira kao srednja vrijednost ocjene iz svih triju kolokvija.

Studenti koji se nisu oslobodili ispita putem kolokvija, polažu ispit. 

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2018./2019.

U zimskom semestru akademske godine 2018./2019. auditorne i konstruktivne vježbe će se održavati u dvorani 213 prema sljedećoj tablici.

  Srijeda
15:15-17:00
Petak
09:15-11:00
Petak
11:15-13:00
Petak
13:15-15:00
Auditorne vježbe A1 i A2
(Vlašić)
C1 i C2
(Kušter Marić)
B1 i B2
(Kušter Marić)
 
Konstruktivne vježbe A1 (Vlašić)
C1 (Kušter Marić)
A2 (Vlašić)
C2 (Kušter Marić)
B1 (Kušter Marić) B2 (Kušter Marić)


Raspored studenata po grupama dan je u repozitoriju.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI

Datum

Sadržaj

Tip vježbi

03.10.2018.
05.10.2018.
Uvod u Sofistik, dijelovi programa, načini unosa podataka,
vrste elemenata, dijelovi modela, 
definiranje materijala i poprečnih presjeka
auditorne
10.10.2018.
12.10.2018.
Definiranje geometrije modela i rubnih uvijeta
auditorne
17.10.2018.
19.10.2018.
Pregled izrađenog modela
konstruktivne
24.10.2018.
26.10.2018.
Definiranje djelovanja, zadavanje stalnih opterećenja,
zadavanje sustava prednapinjanja,
modeliranje faza izvedbe 
auditorne
31.10.2018.
02.11.2018.
Zadavanje dodatnih opterećenja – promet,
vjetar, temperatura, potres
auditorne
07.11.2018.
09.11.2018.
Pregled unosa djelovanja
KRAJNJI ROK ZA PREDAJU DIJELA IZRAĐENOG MODELA
(PRESJECI+GEOMETRIJA: AQUA+SOFIMSHA)
konstruktivne
14.11.2018.
16.11.2018.
Analiza rezultata proračuna, definiranje kombinacija 
opterećenja za GSN i GSU, 
odabir ispisa za dimenzioniranje
auditorne
21.11.2018.
23.11.2018.
Pregled rezultata opterećenog modela
konstruktivne
28.11.2018.
30.11.2018.
Odabir dispozicije ležajeva, dimenzioniranje 
ležajeva i prijelaznih naprava
auditorne
05.12.2018.
07.12.2018.
Pregled rezultata opterećenog modela
KRAJNJI ROK ZA PREDAJU DIJELA IZRAĐENOG MODELA 
(FAZE IZVEDBE+OPTEREĆENJA: CSM+SOFILOAD+ASE+DYNA)
konstruktivne
12.12.2018.
14.12.2018.
Dimenzoniranje GSN – raspored materijala za čelični nosač, 
provjera stabilnosti, proračun armature nosača, 
ploče i stupova
auditorne
19.12.2018.
21.12.2018.
Pregled odabira ležajeva i prijelaznih naprava
konstruktivne
09.01.2019.
11.01.2019.
Dimenzioniranje GSU – provjera naprezanja, rastlačenja i pukotina 
auditorne 
16.01.2019.
18.01.2019.
Pregled dimenzioniranja
konstruktivne
23.01.2019.
25.01.2019.
Predaja i obrana programa
KRAJNJI ROK ZA PREDAJU I OBRANU PROGRAMA
konstruktivne

Konzultacije

Konzultacije će se održavati prema slijedećem rasporedu:

Asistent
Mjesto
Vrijeme
Anđelko Vlašić
dvorana 213
petak 13 - 14 h
Marija Kušter Marić dvorana 213

petak 13 - 14 h
(kad su auditorne vježbe)

petak 15 - 16 h
(kad su konstruktivne vježbe)

 

Konzultacije kod doc. dr. sc. Jelene Bleiziffer, srijedom 15-16h, u uredu 126.


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja