Izbornik predmeta
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2019./2020.

U zimskom semestru akademske godine 2019./2020. predavanja će se održavati utorkom od 15:15-17:00 sati u predavaonici P4.

Datum

R.br.

Predavanje


 
I.
Uvodno predavanje

 
II.
Lučni mostovi

 
III.
Lučni mostovi - nastavak

 
IV.
Ovješeni mostovi

 
V.
Ovješeni mostovi - nastavak

 
VI.
Viseći mostovi

 
VII.
Estetika mostova
19. 11. 2019.

 
1. kolokvij (predavanja I.-VI.)

 
VIII.
Sustav gospodarenja mostovima

 
IX.
Ocjenjivanje i predviđanje stanja mostova

 
X.
Radovi održavanja

 
XI.
Integrirani pristup projektiranju mostova

 
XII.
Svjetski i hrvatski dometi u mostogradnji
14. 1. 2020.

 
2. kolokvij (predavanja VII.-XII.)
21. 1. 2020.

 
Popravni kolokvij

 

Uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita
Za stjecanje prava na drugi potpis potrebno je postići minimalno 25 % uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen program, 100 % prisutnost na vježbama i (minimalno) 60 % prisutnost na predavanjima.

Kolokvij sadrži 7 pitanja, svako pitanje nosi max 2 boda te je na jednom kolokviju moguće ostvariti max 14 bodova. Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60 % uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Za oslobađanje od polaganja čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70 % uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Ukupna ocjena iz kolokvija se formira kao srednja vrijednost ocjena iz kolokvija (ako je uspjeh na kolokviju jednak ili veći od
60 %). 

Pravo na popravni kolokvij imaju samo studenti koji nisu položili jedan od prva dva kolokvija. Popravni kolokvij svaki student piše iz onog dijela gradiva koji nije zadovoljio na redovnom kolokviju. Ukoliko student izlazi na oba redovna i na popravni kolokvij, ocjena kolokvija se formira kao srednja vrijednost ocjene iz svih triju kolokvija.

Studenti koji se nisu oslobodili ispita putem kolokvija, polažu ispit. 

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2019./2020.

U zimskom semestru akademske godine 2019./2020. projektantske i konstruktivne vježbe će se održavati u dvorani 213 prema sljedećoj tablici.

  Srijeda
15:15-17:00
Petak
09:15-11:00
Petak
11:15-13:00
Projektantske vježbe A1 i A2
(Vlašić)
B1 i B2
(Srbić)
C1 i C2
(Kušter Marić)
Konstruktivne vježbe A1 (Vlašić)
C1 (Kušter Marić)

A2 (Vlašić)
B1 (Srbić)

B2 (Srbić)
C2 (Kušter Marić)


Raspored studenata po grupama dan je u repozitoriju.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI

Datum

Sadržaj

Tip vježbi

02.10.2019.
04.10.2019.
Uvod u Sofistik, dijelovi programa, načini unosa podataka,
vrste elemenata, dijelovi modela, 
definiranje materijala i poprečnih presjeka
projektantske
09.10.2019.
11.10.2019.
Definiranje geometrije modela i rubnih uvijeta
projektantske
16.10.2019.
18.10.2019.
Pregled izrađenog modela
konstruktivne
23.10.2019.
25.10.2019.
Definiranje djelovanja, zadavanje stalnih opterećenja,
zadavanje sustava prednapinjanja,
modeliranje faza izvedbe 
projektantske
30.10.2019.
01.11.2019.
Zadavanje dodatnih opterećenja – promet,
vjetar, temperatura, potres
projektantske
06.11.2019.
08.11.2019.
Pregled unosa djelovanja
KRAJNJI ROK ZA PREDAJU DIJELA IZRAĐENOG MODELA
(PRESJECI+GEOMETRIJA: AQUA+SOFIMSHA)
konstruktivne
13.11.2019.
15.11.2019.
Analiza rezultata proračuna, definiranje kombinacija 
opterećenja za GSN i GSU, 
odabir ispisa za dimenzioniranje
projektantske
20.11.2019.
22.11.2019.
Pregled rezultata opterećenog modela
konstruktivne
27.11.2019.
29.11.2019.
Odabir dispozicije ležajeva, dimenzioniranje 
ležajeva i prijelaznih naprava
projektantske
04.12.2019.
06.12.2019.
Pregled rezultata opterećenog modela
KRAJNJI ROK ZA PREDAJU DIJELA IZRAĐENOG MODELA 
(FAZE IZVEDBE+OPTEREĆENJA: CSM+SOFILOAD+ASE+DYNA)
konstruktivne
11.12.2019.
13.12.2019.
Dimenzoniranje GSN – raspored materijala za čelični nosač, 
provjera stabilnosti, proračun armature nosača, 
ploče i stupova
projektantske
18.12.2019.
20.12.2019.
Pregled odabira ležajeva i prijelaznih naprava
konstruktivne
08.01.2020.
10.01.2020.
Dimenzioniranje GSU – provjera naprezanja, rastlačenja i pukotina 
projektantske
15.01.2020.
17.01.2020.
Pregled dimenzioniranja
konstruktivne
22.01.2020.
24.01.2020.
Predaja i obrana programa
KRAJNJI ROK ZA PREDAJU I OBRANU PROGRAMA
konstruktivne

Konzultacije

Konzultacije će se održavati prema slijedećem rasporedu:

Asistent
Mjesto
Vrijeme
Anđelko Vlašić
dvorana 213
petak 13 - 14 h
Marija Kušter Marić dvorana 213

petak 13 - 14 h
(kad su auditorne vježbe)

petak 15 - 16 h
(kad su konstruktivne vježbe)

 

Konzultacije kod doc. dr. sc. Jelene Bleiziffer, srijedom 15-16h, u uredu 126.


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja