Izbornik predmeta
NASUTE I POTPORNE GRAĐEVINE
Šifra: 104000
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Ivšić
Izvođači: Stjepan Matić , mag. ing. aedif. - Projektantske vježbe

prof. dr. sc. Tomislav Ivšić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 12
Projektantske vježbe 18
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Vrste nasutih građevina (hidrotehnički nasipi i brane, nasipi za prometnice, odlagališta otpada) [2]
2. Izbor zemljanih materijala, ispitivanje na terenu i laboratoriju , način ugradnje [2]
3. Teorija zbijanja tla, svojstva zbijenog materijala [2]
4. Geotehnički proračuni nasutih građevina 1 (procjeđivanje, primjena metoda granične ravnoteže, primjena MKE na jednostavnijim modelima tla) [2]
5. Geotehnički proračuni nasutih građevina 2 (seizmička stabilnost, izbor primjerenih parametara) [2]
6. Izbor tipova brane, zonirani nasipi, varijacije rješenja, prikaz značajnijih brana [2]
7. Monitoring nasutih građevina, pojave nestabilnosti, oštećenja i rušenja brana, utjecaj izvođenja na stabilnost i deformacije [2]
8. Primjena i vrste potpornih konstrukcija [2]
9. Osnove proračuna zemljanih pritisaka 1 (koncepti opisa zemljanih pritisaka, parametri čvrstoće) [2]
10. Osnove proračuna zemljanih pritisaka 2 (Rankineova stanja, Coulombova metoda i točnost) [2]
11. Osnove proračuna zemljanih pritisaka 3 (dodatno opterećenje na površini terena, djelovanje potresa) [2]
12. Potporni zidovi, armirane zemljane konstrukcije [2]
13. Ukopane potporne stijene, sidrenje potpornih konstrukcija, elementi proračun geotehničkih sidara [2]
14. Proračuni ukopanih potpornih stijena (projektni i teorijski zahtjevi) [2]
15. Proračuni ukopanih potpornih stijena (proračunski postupci) [2]

Vježbe:
1. Primjeri geotehničkih proračuna nasipa ? procjeđivanje (auditorne) [2]
2. Primjeri geotehničkih proračuna nasipa ? stabilnost pokosa (auditorne) [2]
3. Geotehnički proračuni hidrotehničkog nasipa (rad na računalu) [6]
4. Geotehnički proračuni i izrada izvješća (rad na računalu) [2]
5. Geotehnički proračuni i izrada izvješća, Predaja izvješća (rad na računalu) [2]
6. Primjeri proračuna potpornih konstrukcija ? pritisci tla (auditorne) [2]
7. Primjeri proračuna potpornih konstrukcija ? potporni zid (auditorne) [2]
8. Primjeri proračuna potpornih konstrukcija ? ukopana potporna stijena (auditorne) [2]
9. Izrada programa ? rješavanje primjera potpornih konstrukcija (konstrukcijske) [8]
10. Predaja programa [2]
Literatura:
  1. Nonveiller, E.: Mehanika tla i temeljenje građevina, II. izdanje. Školska knjiga, Zagreb, 1981.
  2. Nonveiller, E.: Nasute brane ? projektiranje i građenje, Školska knjiga, Zagreb, 1983.
  3. Nastavni materijali: Tomislav Ivšić (predavanja ? powerpoint prezentacije)
Preporučena literatura:
  1. Nonveiller, E.: Kliženje i stabilizacija kosina, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
  2. Embankment Dam Engineering ? Casagrande Volume, Eds. R. C. Hirschfeld and S. J. Poulos, John Wiley & Sons, New York, 1973.
  3. US Dept. of Interior, Bureau of Reclamation: Design of small dams, 3rd ed, 1987.
  4. Dembicki, E.: Tlak, otpor i nosivost tla, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1982.
  5. Gaba, A. R.; Simpson, B.; Powrie, W.; Beadman, D. R: Embedded retaining walls-guidance for economic design, Report CIRIA C580, London, 2003.
3. semestar
Izborni predmet 3. semestra Diplomski studij-(36) Hidrotehnika - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja