Izbornik predmeta
Nelinearna mehanika kontinuuma

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Mladenko Rak
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 45 10
Opis predmeta:
Tenzor naprezanja i deformacije. Kovarijantna i kontravarijantna baza kosokutog
sustava. Metrički tenzor i opći oblik tenzora. Krivocrtne koordinate, lokalni sustav.
Christoffelovi simboli. Kovarijantna derivacija tenzora. Fizičke komponente tenzora u
ortogonalnom krivocrtnom sustavu. Lameovi koeficjenti. Kinematika konačnih
deformacija. Lagrangeov i Eulerov pristup. Mjere deformacije i tenzor gradijenata
deformacije. Lagrangeov i Eulerov tenzor konačne deformacije. Lijevi i desni Cauchy
- Greenov tenzor konačne deformacije. Polarna dekompozicija gradijenata
deformacije. Deformacija u krivocrtnom koordinatnom sustavu. Promjena količine
25
gibanja i Cauchyevi zakoni gibanja u općem krivocrtnom sustavu. Caucheyev i
Kirchhoffov tenzor naprezanja u krivocrtnom lokalnom sustavu. Prvi i drugi Piola
Kirchhoffov tenzor naprezanja. Optimizacija koordinatnog sustava u rješenju rubne
zadaće. Komforno preslikavanje. Kompleksni potencijali.

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja