Izbornik predmeta
Optimalizacija željezničkih trasa

Nositelj:
  1. Prof.dr.sc. Stjepan Lakušić, dipl.ing.građ.
Opterećenje i ECTS bodovi:
Vrsta nastave Ukupno ECTS
Predavanja i konzultacije 30 8

Opis predmeta:

Okvirni sadržaj predmeta :
Pojam optimalizacije trase. Metode optimalizacije: ciljevi optimalizacije; kriteriji -
ekonomski, prostorni, prometni, ekološki. Metode vrednovanja projekta: diskontne
metode - metoda neto sadašnje vrijednosti, metoda interne stope rentabilnosti,
metoda anuiteta. Optimalizacija elemenata trase: primjena metoda optimalizacije na
izbor elemenata trase; horizontalni tijek trase: odnos između osnovnih elemenata
trase i brzine; izbor optimalnog polumjera horizontalne krivine; uzdužni presjek: izbor
optimalnog nagiba nivelete; poprečni presjek. Utjecaj uvođenja velikih brzina na
specifične otpore vozila, snagu lokomotive i troškove prijevoza. Efektivnost
poboljšanja trase postojećih pruga. Utjecaj povećanja brzine na troškove građenja i
održavanja pruga. Aplikacija, primjeri.

 

 


Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja