Izbornik predmeta
PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNICA
Šifra: 21847
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić
doc. dr. sc. Maja Ahac
Izvođači: Katarina Vranešić , mag. ing. aedif. - Projektantske vježbe

doc. dr. sc. Maja Ahac - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Ivo Haladin - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 10
Projektantske vježbe 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
01. Opće karakteristike željeznica: uloga željeznice u prometnom sustavu, vrednovanje željezničkih pruga
02. Trasiranje pruga:elementi trasiranja, načini vođenja trase, poznatiji računalni programi za projektiranje
03. Trasiranje pruga: oblik i položaj kolodvora, uporaba objekata, faze izrade projekta
04. Konstruktivni elementi pruge: primjena i značaj krivina, prijelazne krivine, skretni kutevi, međupravci
05. Konstruktivni elementi pruge: nadvišenje i prijelazne rampe, ovisnost brzine o polumjeru krivine
06. Konstruktivni elementi pruge:nagibi nivelete, prijelom nivelete, niveleta u kolodvoru
07. Konstruktivni elementi pruge:slobodni profil pruge, razmak kolosijeka, ravnik pruge
08. Osnove proračuna vuče vlakova: sile koje djeluju na vlak
09. Osnove proračuna vuče vlakova: osnovni i naknadni otpori kretanju vlaka
10. Pružne građevine: građenje u pružnom pojasu, križanja željezničke pruge i drugih prometnica
11. Zaštita pruge i okoline
12. Vrednovanje varijantnih rješenja: metode vrednovanja, parametri analize
13. Rekonstrukcija jednokolosiječnih pruga: temeljne odrednice, izbor parametara trase
14. Projektiranje drugog kolosijeka: načini izgradnje, položaj u odnosu na objekte
15. Pruge za velike brzine: specifičnosti, elementi trase

Konstruktivne vježbe:
01. Priprema projekta: postavljanje početnih postavki programa, rad s grafičkim modelima, kreiranje digitalnog modela terena
02. Prikaz terena, učitavanje vanjskih referenci (podloga), definiranje elemenata kolodvora i koraka i izrada varijanti nultih poligona osi u situaciji.
03. Izrada projekta trase i horizontalne geometrije, postavljanje varijante tangentnog poligona horizontalne osi, prikazivanje modela horizontalne geometrije.
04. Uređivanje varijanti tangentnog poligona horizontalne osi, utvrđivanje graničnih parametara horizontalnih krivina.
05. Definiranje horizontalne osi izradom horizontalnih krivina i međupravaca.
06. Definiranje stacionaža i prikaz elemenata horizontalne geometrije na razini studije
07. Stvaranje projekta vertikalne geometrije i uzdužnog profila terena, postavljanje tangentnog poligona vertikalne osi, definiranje karakterističnih ograničenja duž trase
08. Prilagodba tangentnog poligona vertikalne osi karakterističnim ograničenjima duž trase
09. Stvaranje vertikalnih krivina
10. Definiranje objekata (mostova, vijadukata, tunela) i željezničko-cestovnih prijelaza duž trase (u i van razine)
11. Dimenzioniranje skretničkih lira, određivanje potrebnih međupravaca i razmaka kolosijeka u kolodvoru.
12. Kreiranje elemenata skretnica
13. Polaganje skretnica na horizontalnu geometriju
14. Zadavanje međnika, ispis karakterističnih točaka
15. Kreiranje grafičkog i tekstualnog izvješća o studiji
Literatura:
  1. Skripta za predavanja
  2. Priručnik za vježbe
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Prometnice
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Ivo Haladin :

    Željeznice - utorkom od 15 do 16h, soba 133

    Lokacija: 133
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja